Stiprināsimies mūsu tradīcijās un būsim kopā Lāčplēša dienā!

Stiprināsimies mūsu tradīcijās un būsim kopā Lāčplēša dienā!

***Aicinām būt kopā Lāčplēša dienā, 11. novembrī: plkst. 17.00 – Lāpu gājiens no Ilūkstes Raiņa vidusskolas līdz Ilūkstes Kultūras namam, plkst. 17.30 – jaunsargu svinīga uzņemšana pie Ilūkstes Kultūras nama.

***Lai sargā Latviju mūsu mīlestības un uzticības spēks!