Skolēnu sacensības

2017./2018. mācību gadā

Nr.

p.k.

Sporta  veids Dz.gads Datums Vieta Galvenais

tiesnesis

1. Futbols zēni 2006.g.dz. un jaunāki 19.09.17. Ilūkste A.Vorotinskis
2. Futbols zēni 2002.-2003.g.dz. 19.09.17. Ilūkste A.Vorotinskis
3. Futbols zēni 1999.-2001.g.dz. 26.09.17. Ilūkste A.Vorotinskis
4. Futbols zēni 2004.-2005.g.dz. 26.09.17. Ilūkste A.Vorotinskis
5. Rudens kross jaunieši, jaunietes,

zēni, meitenes

1999.-2001. g.dz.

2002.-2003.g.dz.

2004.-2005.g.dz.

2006.g.dz. un jaunāki

03.10.17. Ilūkste S.Petrakovs

 

6. Volejbols meitenes 2002.-2003.g.dz. 07.11.17. Bebrene D.Caune-Ostrovska
7. Volejbols zēni 2002.-2003.g.dz. 07.11.17. Bebrene D.Caune-Ostrovska
8. Volejbols jaunieši 1999.-2001.g.dz. 14.11.17. Bebrene D.Caune-Ostrovska
9. Volejbols jaunietes 1999.-2001.g.dz. 14.11.17. Bebrene D.Caune-Ostrovska
10. Basketbols jaunieši 1999.-2001.g.dz. 28.11.17. Ilūkste E.Rutkupa
11. Basketbols jaunietes 1999.-2001.g.dz. 28.11.17. Ilūkste E.Rutkupa
12. Basketbols zēni 2002.-2003.g.dz. 16.01.18. Ilūkste E.Rutkupa
13. Basketbols meitenes 2004.-2005.g.dz. 30.01.18. Ilūkste E.Rutkupa
14. Basketbols zēni 2004.-2005.g.dz. 30.01.18. Ilūkste E.Rutkupa
15. „Tautas bumba” spēle meitenes 2006.g.dz. un jaunāki 13.02.18. Eglaine A.Romanova
16. „Tautas bumba” spēle zēni 2006.g.dz. un jaunāki 13.02.18. Eglaine A.Romanova
17. Peldēšana 20.02.18. Ilūkste S.Bondere
18. Florbols zēni 2002.-2005.g.dz. 27.02.18. Ilūkste E.Gaidamovičs
19. Minifutbols jaunieši 1999.-2001.g.dz. 27.03.18. Ilūkste A.Vorotinskis
20. „Vidusskolu kauss” vieglatlētikā jaunieši, jaunietes 1999.-2001. g.dz. 30.04.18. Ilūkste S.Petrakovs
21. „Jauno vieglatlētu kauss”

zēni, meitenes

2002.-2003.g.dz. 30.04.18. Ilūkste S.Petrakovs
22. „Draudzība” vieglatlētikas četrcīņa

Zēni, meitenes

2004.g.dz. un jaunāki 15.05.18. Ilūkste S.Petrakovs

Visām sacensībām sākums plkst.10.00