Slimību profilaksei rūpējamies par savu sirdi

 

Vasaras aktīvā sezona ir noslēgusies un rāms rudens laiks nāk līdz ar ilgākiem vakariem un tumšākiem rītiem, kad astronomiskie procesi dabā, gan bioloģiskie procesi mūsu organismā vedina gatavoties ziemas pārsteigumiem. Tāpat kā mājokli sev apkārt veidojam ar mērķi radīt labsajūtu tā iemītniekiem, tā arī jārūpējas par organismu, lai pilnvērtīgi tiktu pildītas visas bioloģiskās funkcijas.

29.septembris ir Pasaules sirds diena, kad īpašu uzmanību pievērš Sirds veselības problēmām, profilaktiskajiem pasākumiem, atklājumiem zinātnē u.t.t.  Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā” ietvaros septembrī Eglainē, Ilūkstē un Bebrenē notika tikšanās ar pediatri, veselības aprūpes vadības ārsti dr.Intu Vaivodi.

Katram apmeklētājam lekcijas sākumā tika noteikts vispārējais holestarīna līmenis asinīs, asinsspiediens, pulss. Saņemot rādītājus, apmeklētāji visas lekcijas laikā varēja novērtēt rādītāju atbilstību normām (labam stāvokļiem), kā arī iepazīt riskus un veicamos profilaktiskos pasākumus šo rādītāju uzlabošanai.

“Sirds veselības dienas” pasākumā tika apskatītas kaitīgo ieradumu sekas cilvēka organismā, gan fizisko aktivitāšu loma sadzīvē, gan veselīga uztura pamatprincipi ikdienā, paaugstināta holestarīna un infarkta simptomi. Uzmanība tika pievērsta arī pētījumiem Latvijas medicīnā un skaidrots medicīnisko manipulāciju pielietojums sirds veselības uzlabošanai. Arvien vairāk mēs saprotam, cik ļoti savā starpā saistīti orgāni, nervi, muskuļi, kuru disfunkcija jebkurā gadījumā rada negatīvas atskaņas organismā un mūsu ikdienā. Bieži vien cilvēki nenovērtē izvēlētā dzīvesveida un uztura ietekmi uz veselību, kura negatīvos simptomus var pamanīt tikai pēc vairākiem gadiem. Lielākais uzsvars un palīgs organisma pareizai funkcionēšanai – fiziskās kustības un ūdens uzturā.

Pasākums noslēdzās ar atziņu: “Negaidi ārsta šokējošo, negatīvo diagnozi, lai pats pievērstos savas veselības saglabāšanai. Viss ir tavās rokās jau šodien, lai šādas diagnozes – sirds aritmija, infarkts, insults, miokards, u.t.t.- netiktu konstatētas tavai veselībai nākotnē!”

 

ESF projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/058 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā”

Īstenošanas laiks: 03.07.2017.-31.12.2019.

Projekta mērķis: Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Ilūkstes novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot novada mēroga pasākumus.

Mērķa grupa: Ilūkstes novada iedzīvotāji, īpaši bērni, trūcīgās un maznodrošinātās personas, bezdarbnieki, personas ar invaliditāti, iedzīvotāji, kuri vecāki par 54 gadiem un iedzīvotāji, kuri dzīvo lauku teritorijā.

Projekta īss apraksts:

Projekta īstenošanas laikā tiek īstenoti Slimību profilakses un Veselību veicinoši pasākumi, kuru aktivitātēs nodrošināta iespēja Ilūkstes novada iedzīvotājiem tikties ar medicīnas speciālistiem un piedalīties fizisko aktivitāšu nodarbībās.

Kopējās projekta izmaksas: 92 958,00 EUR

Eiropas Sociālā fonda finansējums(85%): 79 014,30 EUR

Valsts budžeta finansējums (15%): 13 943,70 EUR


Slimību profilaksei rūpējamies par savu sirdi
Slimību profilaksei rūpējamies par savu sirdi
Slimību profilaksei rūpējamies par savu sirdi
Slimību profilaksei rūpējamies par savu sirdi
Slimību profilaksei rūpējamies par savu sirdi
Slimību profilaksei rūpējamies par savu sirdi
Slimību profilaksei rūpējamies par savu sirdi

Skip to content