Skolu pārstāvji piedalās jaunrades pasākumā „Protu! Daru! Mācu!”

Skolu pārstāvji piedalās jaunrades pasākumā „Protu! Daru! Mācu!”

***Daudzveidīga pieeja mācīšanas un mācīšanās procesam kļuva par pamatu jaunrades pasākuma veidošanai Ilūkstes novada skolu 6.–8. klašu skolēniem, ko 21. martā organizēja mājturības un tehnoloģiju un vizuālās mākslas mācību jomu pedagogi. Dž. S. Brunera izstrādātā uztveres piramīda liecina, ka skolēns atceras 75% no tā, ko dara pats, bet 90% no tā, ko māca citiem. Jaunrades pasākuma „Protu! Daru! Mācu!” mērķis ir iesaistīt mācīšanas procesā pašus skolēnus.

***Pasākumā piedalījās divi skolēni un viens skolotājs no katras Ilūkstes novada skolas. Katra komanda bija sagatavojusi kādu interesantu radošu objektu, kuru 20 minūšu laikā iemācīja izgatavot visiem pārējiem dalībniekiem. Galvenais uzdevums nebija sacensties, kurš labāk un ātrāk izdarīs, bet mācīties un mācīt darbojoties. Prieks, ka kopā ar skolēniem mācījās arī skolotāji, jo radošumam robežu nav.

***Darbā tika izmantoti daudzveidīgi materiāli, kas pārvērtās jaukos mākslas priekšmetos: kartona kastītēs dāvanu iepakošanai, gleznojumos, kārbiņās no veļas knaģiem, atraktīvās pūcītes no kartona rullīša un papīra.

***Liels paldies par dalībnieku sirsnīgo uzņemšanu un pasākuma organizēšanu Ilūkstes Raiņa vidusskolas (Stadiona ielā 1) mājturības un tehnoloģiju skolotājai Veslavai Linčikai un Izglītības un kultūras pārvaldei par atbalstu pasākuma rīkošanā.

 

Mācību jomas

„Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslā”

koordinatore Ilūkstes novadā

Lonija Pupiņa

 


Skolu pārstāvji piedalās jaunrades pasākumā „Protu! Daru! Mācu!”
Skolu pārstāvji piedalās jaunrades pasākumā „Protu! Daru! Mācu!”
Skolu pārstāvji piedalās jaunrades pasākumā „Protu! Daru! Mācu!”
Skolu pārstāvji piedalās jaunrades pasākumā „Protu! Daru! Mācu!”
Skolu pārstāvji piedalās jaunrades pasākumā „Protu! Daru! Mācu!”
Skolu pārstāvji piedalās jaunrades pasākumā „Protu! Daru! Mācu!”