Baltā galdauta svētku noskaņās skolēni lasīja novadpētniecības darbus

Baltā galdauta svētku noskaņās skolēni lasīja novadpētniecības darbus

     „Mēs savai Latvijai, Sēlijai, novadam” – ar šādu devīzi 2. maijā Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrā sanāca novadpētnieki, lai noklausītos novada skolēnu pētnieciskos darbus par tēmu „Ilūkstes novada personības”.

     Novadpētniecība ir vietējās apkaimes izpēte un zinātne par to. Iegūtā informācija dod plašu ieskatu par konkrētās teritorijas dabu, iedzīvotāju sadzīvi, vēsturiskiem notikumiem, novadniekiem.

   Eglaines pamatskolas skolnieces Diānas Žuromskas pētījums „Jāņa Ozola dzīve laikmetu griežos” bija no Lašu pagasta nākušās Ozolu dzimtas dzīvesstāsts. Ilūkstes 1. vidusskolas skolnieces Evas Evelīnas Repkovas pētījums „Pazīstamākie Ilūkstes novada dzejnieki” klausītājus aizveda uz visiem novada pagastiem – no Bebrenes līdz Prodei, kur cilvēki savam priekam pauž domas dzejā. Ilūkstes 1. vidusskolas skolniece Diāna Timoškova rakstīja pētījumu par ievērojamu personību Eglaines pagastā – Olgu Spūli, kura savas dzīves laikā aktualizēja Vecā Stendera nozīmi mūsu novada vēsturē un palīdzēja uzstādīt piemiņas akmeni Eglainē. Dvietes selekcionāra Paula Sukatnieka dzīvi un nopelnus vīnogu selekcijā pētīja Elza Timšāne no Ilūkstes 1. vidusskolas. Par savdabīgo karošu meistaru Arvīdu Setkovski no Šederes pagasta rakstīja Ilūkstes 1. vidusskolas skolniece Estere Anspoka. Ar interesanto karošu muzeju A. Setkovskis veicina Ilūkstes novada un Šederes pagasta atpazīstamību visā Latvijā. Alīna Vasiļjeva no Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas pastāstīja par ilūkstietes Anna Kulikovskas ģimeni un viņas savdabīgo dzīves stāstu deviņdesmit gadu garumā. Jānis Vaitkevičs no Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas pētīja mākslinieka, bebrenieša Jāņa Druļļa dzīvi un radošo izaugsmi.

     Pateicoties Ilūkstes novada vēstures skolotāju metodiskas apvienības vadītājas Vitas Anspokas iecerei un skolotāju konsultantu: Evas Linkevičas, Zinaīdas Ķederes, Sandras Vaitkevičas atbalstam, varēja notikt šī izzinošā un interesantā vēstures stunda skolēniem un novadpētniekiem. Visi tika aicināti turpināt pētīt novada vēsturi, jo tikai tas, kas savu tēvu zemi pazīst, to var patiesi mīlēt. „Vietvārdi – trešais tēvzemes dārgums,” savā uzrunā uzsvēra Sandra Stašāne, aicinot skolēnus pētīt arī novada vietvārdus.

 

Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra direktore

Vanda Rimša


Baltā galdauta svētku noskaņās skolēni lasīja novadpētniecības darbus
Baltā galdauta svētku noskaņās skolēni lasīja novadpētniecības darbus
Baltā galdauta svētku noskaņās skolēni lasīja novadpētniecības darbus
Baltā galdauta svētku noskaņās skolēni lasīja novadpētniecības darbus
Baltā galdauta svētku noskaņās skolēni lasīja novadpētniecības darbus
Baltā galdauta svētku noskaņās skolēni lasīja novadpētniecības darbus
Baltā galdauta svētku noskaņās skolēni lasīja novadpētniecības darbus
Baltā galdauta svētku noskaņās skolēni lasīja novadpētniecības darbus
Baltā galdauta svētku noskaņās skolēni lasīja novadpētniecības darbus
Baltā galdauta svētku noskaņās skolēni lasīja novadpētniecības darbus
Baltā galdauta svētku noskaņās skolēni lasīja novadpētniecības darbus