Skolēni piedalās radošo darbu skatē svešvalodās

Skolēni piedalās radošo darbu skatē svešvalodās

      16.aprīlī Ilūkstes Raiņa vidusskolā notika radošo darbu skate angļu un krievu valodā. Skatē piedalījās mūsu novada 6.-9.klašu skolēni, kuri bija sagatavojuši prezentāciju par brīvi izvēlētu tēmu.

        Ikvienam bija iespēja ielūkoties robotu pasaulē transporta vēsturē, uzzināt par mācīšanās iespējām Ilūkstē 19.un 20.gs.mijā, ieskatīties cilvēku acīs un uzzināt, ko acu krāsa liecina par personību, noskaidrot populārākās datorspēles mūsu pusaudžu vidū, gūt padomus ģimenes ciltskoka tapšanas gaitā, kā arī baudīt pašceptus našķus un gūt ieskatu desertu daudzveidību un popularitāti skolā. Skolēni ne vien prezentēja savu darbu, bet arī bija kompetenti, sniedzot atbildes uz žūrijas jautājumiem.

      Pateicos par atsaucību R.Krasauskam (sk. A.Valpētere) un A.Safonovam (sk. I.Vasiļjeva) no Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas, kā arī Ilūkstes Raiņa vidusskolas skolēniem: A.Subatiņam (sk. A.Subatiņa), K.Vilsonei (sk. N.Besprozvannaja), D.Haritonovam,  K.Timšānei, S.Māliņai (sk. I.Malāne), K.Beitānei (sk.T.Riekstiņa), M.Rimšam, A.Žuravskai un T.Vadzišam (sk. S.Macijevska).

          Lai radošs gars un zinātkāre!

Svešvalodu mācību jomas koordinatore

Sandra Macijevska

 


Skolēni piedalās radošo darbu skatē svešvalodās
Skolēni piedalās radošo darbu skatē svešvalodās
Skolēni piedalās radošo darbu skatē svešvalodās
Skolēni piedalās radošo darbu skatē svešvalodās