Skolēni iepazīst izstādi un filmu „Izgaismot Latviju”

Skolēni iepazīst izstādi un filmu „Izgaismot Latviju”

***Pateicoties projektam „Latvijas skolas soma”, Ilūkstes Raiņa vidusskolas 7.a, b, c klases un 8.a, b, c klašu skolēniem 19. februārī Ilūkstes kultūras namā bija iespēja noskatīties dokumentālo filmu un apmeklēt Imanta Ziedoņa muzeja ceļojošo izstādi „Izgaismot Latviju”.

***Fonda „1836” organizētie un Imanta Ziedoņa muzeja atbalstītie gājieni un akcija „Izgaismo Latviju” iemūžināta arī fotogrāfijās, no kurām ar kuratores Velgas Vītolas palīdzību tapusi tematiskā izstāde, kas kopā ar filmu 2019. gada sākumā sākusi savu ceļu apkārt Latvijai, un turpmāko gadu laikā tiks izrādīta Latvijas pierobežas novados. Izstāde ir izveidota no dzelzs konstrukcijas, kas atgādina Latvijas kontūru.

***Dokumentālā filma un izstāde ir veltījums Latvijai un tās iedzīvotājiem. Tā stāsta par „1836 ceļa” izzināšanas gājieniem un cilvēkiem, kas šai idejai veltīja savu laiku un degsmi. Filma ir unikāls mantojums nākamajām paaudzēm, kas apkopo trīs gadu laikā redzēto, piedzīvoto un atklāto Latvijas pierobežā.

***Pēc filmas noskatīšanās skolēniem tika piedāvāta aktivitāte, kuras laikā vajadzēja uzzīmēt Latvijas kartes kontūru un noteikt katra maršruta ceļa posma īpatnības, pētot fotogrāfijas, klausoties mūziku un lasot cilvēku iespaidus.

***Gan izstāde, gan filma lika visiem aizdomāties par katra vietu Latvijā, par to, kāds būs mūsu devums dzimtenei. Skolēni atzīst, ka bija interesanti skatīties filmu par to, kā mūsdienu cilvēki veica iezīmēto maršrutu, kā viņi rīkoja koncertus dažādās Latvijas pilsētās un ciematos. Viņi ir lepni, ka arī  pie Ilūkstes estrādes atrodas šī maršruta zīme, un uzskata, ka šī akcija ir lieliska dāvana mūsu valstij simtgadē.

***8.a klases audzinātāja Biruta Gičevska ar lielu gandarījumu apkopoja savu audzēkņu domas par pasākumu:

  • „Izglītojošs pasākums. Interesantā veidā varēja palūkoties uz Latvijas pierobežu, ieraudzīt Latvijas skaistākās pierobežas vietas.”
  • „Pasākums bija interesants, uzzināju daudz jauna. Tas mani motivē darīt labus darbus savas valsts labā. Varbūt arī es turpmāk iesaistīšos šāda veida pārgājienā.”
  • „Man ļoti patika filma, jo varēja redzēt un atpazīt Latvijas vietas, kur esmu bijusi. Intriģējoša bija arī grupu sadarbība pēc filmas.”
  • „Man patika, ka filmā parādīja arī grūtības, ar kurām cilvēki sastapās pārgājienu laikā. Es arī gribētu iziet kaut vai vienu ceļa posmu. Tāpat man patika I. Ziedoņa epifānijas un minimismi.”
  • „Filmā kartē nebija parādīta Ilūkste kā pieturas punkts, kaut gan mūsu pilsētā ir ekspedīcijas zīme akmens formā.”

***Paldies projektam „Latvijas skolas soma”, kas sniedz jaunas iespējas veidot mūsu skolēnos patriotisku attieksmi pret Latviju!

 

Ilūkstes Raiņa vidusskolas

7.c klases audzinātāja

Veronika Orss-Orlovska


Skolēni iepazīst izstādi un filmu „Izgaismot Latviju”
Skolēni iepazīst izstādi un filmu „Izgaismot Latviju”
Skolēni iepazīst izstādi un filmu „Izgaismot Latviju”