Skanīgi aizvadīts atjaunotā Lašu kora 25 gadu jubilejas koncerts

Skanīgi aizvadīts atjaunotā Lašu kora 25 gadu jubilejas koncerts

***Pirms 25 gadiem Valsts kultūrkapitāla fonda Eglaines kopas vadītājas Olgas Spūles sirds bija sadzirdējusi dziesmu un mūziku. Viņa uzrunāja citus dziesmu mīlētājus, kurus arī bija skārusi dvēseliskā mūzikas stīga, un 1994. gada oktobrī Eglaines kultūras namā notika pirmais kora mēģinājums. Kā divi kaijas spārni pacēlās jaunās diriģentes Maijas Žigajevas rokas, un tā vēl joprojām šie „kaijas spārni” aicina un sauc, ļaujot dziesmai pacelties pār zemi.

***Šajos gados bijis viss – gan uzslavas, gan nopēlumi, arī strupceļi, no kuriem bija jāatrod izeja. „Dziedu – tātad dzīvoju!” – ar šādu moto Lašu kora dziedātāji 25 spraiga darba gados ir piedalījušies daudzos un dažādos koru sadziedāšanās svētkos gan savā novadā, gan pagastā, kā arī citos Latvijas novadu un pilsētu rīkotajos pasākumos. Skaisti bija mirkļi Mežaparka Lielajā estrādē piecos dziesmu svētkos. Mirdzumu acīs un mirdzumu dvēselē kora dziedātāji guva sadziedāšanās svētkos „Sēlija rotā”.

***Dziesma vieno paaudzes. Pašlaik Lašu korī skan 32 gan jaunu, gan nedaudz vecāku dziedātāju balsis. Vecuma intervāls ir no 20 līdz 78 gadiem. Pēc hronoloģijas korī 25 gadu laikā ir dziedājuši 152 dziedātāji no Šēderes, Pilskalnes, Bebrenes un Eglaines pagasta, kā arī no Ilūkstes un Subates pilsētas.

***Lašu kora jubilejas koncertā piedalījās arī viesi: Višķu pagasta jauktais vokālais ansamblis „Koransa”, Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra vokālais ansamblis  „Ieklausies” un līnijdejotāju grupa „Trešā rinda”.

***Kā jau jubilejas reizē pienākas, gribam teikt paldies visiem, kuri mūs atbalstīja visu gadu garumā: Šēderes pagasta pārvaldei, Ilūkstes novada domei, Ilūkstes novada kultūras centram, Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūrai. Paldies visiem bijušajiem kora dziedātājiem un kora ilggadējai prezidentei Rutai Šeršņovai!

***Dziesma – tie esat jūs, dziedātāji, kuri liekat skanēt dziesmai gan gaismas klusumā, gan tumsas skaļumā. Dziesma ir vienīgā bagātība, ko esam spējuši iznest cauri gadsimtiem un ko neviens nav spējis nopostīt. Lai dziesmas skan un paceļas spārnos pār mūsu zemi!

 

Lašu kora diriģente

Maija Žigajeva

 

 


Skanīgi aizvadīts atjaunotā Lašu kora 25 gadu jubilejas koncerts
Skanīgi aizvadīts atjaunotā Lašu kora 25 gadu jubilejas koncerts
Skanīgi aizvadīts atjaunotā Lašu kora 25 gadu jubilejas koncerts
Skanīgi aizvadīts atjaunotā Lašu kora 25 gadu jubilejas koncerts