Ilūkstes Raiņa vidusskolā notika Skaļās lasīšanas sacensība

Ilūkstes Raiņa vidusskolā notika Skaļās lasīšanas sacensība

***11. martā Ilūkstes Raiņa vidusskolā (Stadiona ielā 1) notika Skaļās lasīšanas sacensība – konkurss 11–12 gadus veciem 5. un 6. klašu skolēniem, kurā tiek noskaidrots veiksmīgākais lasīšanas čempions. Sacensības mērķis ir pilnveidot bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmēt interesi par lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas aktivitātēm, kā arī veicināt lasītprieku. Metodika kampaņas rīkošanai ir aizgūta no Nīderlandes, kur konkurss norisinās jau vairāk nekā 25 gadus, iesaistot katru gadu ap miljonu skolēnu. Konkurss notiek trīs posmos: sacensība skolā vai vietējā bibliotēkā, reģionālais fināls un valsts fināls Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

***Skolas sacensībā šogad piedalījās 16 dalībnieki no Ilūkstes Raiņa vidusskolas, kuri mācās gan Ilūkstē, gan Subatē, gan Eglainē. Dalībniekus vērtēja žūrija: Ilūkstes pilsētas Bērnu bibliotēkas vadītāja Ingrīda Strode, Subates pilsētas bibliotekāre Aija Lošaka un Raiņa vidusskolas sākumskolas skolotāja, Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra interešu pulciņa „Teātra sports” vadītāja Mairita Rimoviča. Žūrijai bija grūts darbs izvēlēties, kurus 4 dalībniekus izvirzīt konkursa reģionālajam finālam, kas norisināsies 2. aprīlī Līvānos, tomēr tas tika izdarīts un laureātu godā tika: Katrīna Maļceva (1. vieta), Amanda Aderniece (2. vieta), Everita Lapeško (3. vieta) un Marijans Visvaldis Kalvišs (4. vieta). Lai viņiem veicas!

***Paldies skolotājām Silvijai Romaņenkovai, Ainai Baltajai, Sandrai Zemlickai, Vitai Ķiplokai un Zinaīdai Ķederei, kuras sagatavoja bērnus konkursam!

 

Ilūkstes novada Centrālās bibliotēkas direktore

Ināra Valpētere

Foto: B. Millere


Ilūkstes Raiņa vidusskolā notika Skaļās lasīšanas sacensība
Ilūkstes Raiņa vidusskolā notika Skaļās lasīšanas sacensība
Ilūkstes Raiņa vidusskolā notika Skaļās lasīšanas sacensība
Ilūkstes Raiņa vidusskolā notika Skaļās lasīšanas sacensība
Ilūkstes Raiņa vidusskolā notika Skaļās lasīšanas sacensība
Ilūkstes Raiņa vidusskolā notika Skaļās lasīšanas sacensība
Ilūkstes Raiņa vidusskolā notika Skaļās lasīšanas sacensība
Ilūkstes Raiņa vidusskolā notika Skaļās lasīšanas sacensība
Ilūkstes Raiņa vidusskolā notika Skaļās lasīšanas sacensība
Ilūkstes Raiņa vidusskolā notika Skaļās lasīšanas sacensība
Ilūkstes Raiņa vidusskolā notika Skaļās lasīšanas sacensība
Ilūkstes Raiņa vidusskolā notika Skaļās lasīšanas sacensība
Ilūkstes Raiņa vidusskolā notika Skaļās lasīšanas sacensība
Ilūkstes Raiņa vidusskolā notika Skaļās lasīšanas sacensība
Ilūkstes Raiņa vidusskolā notika Skaļās lasīšanas sacensība
Ilūkstes Raiņa vidusskolā notika Skaļās lasīšanas sacensība
Ilūkstes Raiņa vidusskolā notika Skaļās lasīšanas sacensība
Ilūkstes Raiņa vidusskolā notika Skaļās lasīšanas sacensība
Ilūkstes Raiņa vidusskolā notika Skaļās lasīšanas sacensība
Ilūkstes Raiņa vidusskolā notika Skaļās lasīšanas sacensība
Ilūkstes Raiņa vidusskolā notika Skaļās lasīšanas sacensība
Ilūkstes Raiņa vidusskolā notika Skaļās lasīšanas sacensība