Sirsnīgā gaisotnē svinējām Tēva dienu Eglainē

Sirsnīgā gaisotnē svinējām Tēva dienu Eglainē

    Tēva dienu Latvijā svin no 2009.gada septembra otrajā svētdienā.Svētku mērķis ir Latvijas ģimenēs stiprināt Tēva dienas svinēšanas tradīciju, pateikt tēviem paldies, aktualizēt tematu par tēva nozīmi bērna dzīvē un veicināt tētu un bērnu brīvā laika pavadīšanu kopā.

    Šo dienu tēviem vēlams pavadīt kopā ar saviem bērniem, jo, tāpat kā māmiņdiena, šie ir ģimeniski svētki.

    Saulainajā, rudenīgi siltajā 8.septembra svētdienā Eglaines pagasta sporta zālē pulcējās 13 ģimenes  no Ilūkstes novada Eglaines un Pilskalnes pagastiem, no Ilūkstes, kā arī ciemiņi no Daugavpils, Madonas un Rīgas, lai suminātu savus tētus. Cik mīļi bija redzēt gan mazākus ķiparus, gan lielākus zēnus un meitenes turoties pie sava tēta rokas.Pēc svētku atklāšanas un Eglaines pagasta pārvaldes vadītājas Martas Petrovas uzrunas  notika jautras un atraktīvas sacensības.

    Komandām vajadzēja kopīgi izdomāt komandas nosaukumu un uzzīmēt ģimenes karogu.Pēc sacensību rezultātiem tētiem tika piešķirtas arī nominācijas – “Stiprākais tētis”, “Zinošākais tētis”, “Trāpīgākais tētis”, “Tētis – pavārs”, “Tētis – ātrākais pogu šuvējs”, “Mīlīgākais tētis”. Kopā ar bērniem tēti piedalījās atjautīgā stafetē.

    Šajā dienā uzvarētāji bija visi – gan bērni, gan tēti un māmiņas, gan arī visi pārējie atbalstītāji, jo tika brīnišķīgi pavadīts laiks, gūtas pozitīvas emocijas, draudzības apliecinājums.

    Svētku nobeigumā tika baudīts Tēva dienas kliņģeris. Tēti tika apbalvoti ar medaļām, visas ģimenes apbalvotas ar diplomiem, kā apliecinājums par piedalīšanos Tēva dienas svētkos.

    Liels paldies visām ģimenēm par piedalīšanos svētkos!

    Paldies Ilūkstes novada Sporta skolai par sadarbību Tēva dienas organizēšanā.

     Turpināsim tradīciju un tiksimies 2020.gadā vēl kuplākā skaitā!

Eglaines pagasta pārvalde


Sirsnīgā gaisotnē svinējām Tēva dienu Eglainē
Sirsnīgā gaisotnē svinējām Tēva dienu Eglainē
Sirsnīgā gaisotnē svinējām Tēva dienu Eglainē
Sirsnīgā gaisotnē svinējām Tēva dienu Eglainē
Sirsnīgā gaisotnē svinējām Tēva dienu Eglainē
Sirsnīgā gaisotnē svinējām Tēva dienu Eglainē
Sirsnīgā gaisotnē svinējām Tēva dienu Eglainē
Sirsnīgā gaisotnē svinējām Tēva dienu Eglainē
Sirsnīgā gaisotnē svinējām Tēva dienu Eglainē
Sirsnīgā gaisotnē svinējām Tēva dienu Eglainē
Sirsnīgā gaisotnē svinējām Tēva dienu Eglainē
Sirsnīgā gaisotnē svinējām Tēva dienu Eglainē