SIA „Veselības centrs „Ilūkste”” rīko konkursu uz vakancēm sociālo pakalpojumu centrā „Mūsmājas „Dižkoks””

        SIA „Veselības centrs „Ilūkste”” konkursa kārtībā aicina darbā administratoru, medicīnas māsu, sociālo darbinieku, aprūpētāju, pavāru un apkopēju darbam jaunizveidotajā sociālo pakalpojumu centrā „Mūsmājas „Dižkoks”” Dvietē. Pieteikumus vakantajiem amatiem var sūtīt uz e-pastu: veseliba@ilukste.lv vai iesniegt personīgi Veselības centrā „Ilūkste” (202. kabinetā) līdz 28. jūnijam. Pretendenti, kuri tiks izvirzīti konkursa 2. kārtai, tiks informēti personīgi. Tālr. papildu informācijai: 26180544.

 

ADMINISTRATORS (normāls dienas darba laiks)

Galvenie amata pienākumi:

 • organizēt, koordinēt un pārraudzīt darbu iestādē;
 • rūpēties par kārtības uzturēšanu ikdienas darba vidē;
 • piedalīties iestādes darbinieku laika plānošanā un pārzināt darbinieku darba grafikus;
 • veikt klientu dokumentu pareizu noformēšanu;
 • veikt iepirkumus atbilstoši Latvijas likumdošanai;
 • sagatavot un saņemt iestādes korespondenci;
 • atbildēt uz iestādei adresētiem telefona zvaniem.

 

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība;
 • vēlama pieredze biroja administratora pienākumu pildīšanā;
 • precizitāte, punktualitāte darba pienākumu pildīšanā;
 • teicamas latviešu un krievu valodas zināšanas;
 • teicamas saskarsmes spējas;
 • augsta atbildības sajūta un spēja strādāt patstāvīgi un komandā.

 

MEDICĪNAS MĀSA (summētais darba laiks)

Galvenie amata pienākumi:

 • organizēt klientu aprūpes procesa norisi;
 • veikt klientiem ārsta noteikto diagnostisko un ārstniecisko procedūru izpildi;
 • veikt klientu dokumentu pareizu noformēšanu;
 • izvērtēt klientu aprūpes procesu, tā rezultātus u. c.;
 • prast izvērtēt rīcības prioritātes un sniegt neatliekamo palīdzību klientiem.

 

Prasības pretendentiem:

 • medicīnas māsas izglītība;
 • reģistrācija ārstniecības personu valsts reģistrā;
 • vēlams medicīnas māsas sertifikāts;
 • precizitāte, kārtība, punktualitāte darba pienākumu pildīšanā;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • teicamas saskarsmes spējas;
 • augsta atbildības sajūta un spēja strādāt patstāvīgi un komandā.

 

SOCIĀLAIS DARBINIEKS (normāls dienas darba laiks)

Galvenie amata pienākumi:

 • klientu sociālo problēmu identificēšana, definēšana un specificēšana;
 • palīdzēt klientam pielāgoties sociālajai un fiziskajai videi;
 • pārstāvēt klientu intereses un tiesības citās institūcijās;
 • sniegt klientam profesionālu un kvalitatīvu atbalstu.

 

Prasības pretendentiem:

 • augstākā (otrā līmeņa profesionālā) vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā;
 • prasme pielietot normatīvos aktus;
 • patstāvība uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu darbu;
 • precizitāte, punktualitāte un augsta atbildības sajūta darba pienākumu pildīšanā;
 • teicamas latviešu un krievu valodas zināšanas;
 • teicama saskarsmes kultūra un prasme kontaktēties ar cilvēkiem.

 

APRŪPĒTĀJS (summētais darba laiks)

Galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt klientu aprūpes procesu;
 • sniegt pirmo medicīnisko palīdzību steidzamības gadījumos;
 • veikt klientu istabu uzkopšanu.

 

Prasības pretendentiem:

 • vidējā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība;
 • vēlama profesionālās kvalifikācijas apliecība ar kvalifikāciju „Aprūpētājs”;
 • precizitāte, kārtība, punktualitāte darba pienākumu pildīšanā;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • teicamas saskarsmes spējas;
 • augsta atbildības sajūta un spēja strādāt patstāvīgi un komandā.

 

PAVĀRS (summētais darba laiks)

Galvenie amata pienākumi:

 • novērtēt pārtikas produktu kvalitāti, saņemot tos no piegādātājiem;
 • veikt pārtikas produktu pirmapstrādi;
 • gatavot un servēt ēdienus un piedevas;
 • organizēt savu darbu;
 • rūpēties par kārtības un tīrības uzturešanu savā darba vietā.

 

Prasības pretendentiem:

 • profesionālā vidējā izglītība pavāra specialitātē;
 • vēlama pieredze pavāra pienākumu pildīšanā;
 • precizitāte, kārtība, punktualitāte darba pienākumu pildīšanā;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • teicamas saskarsmes spējas;
 • augsta atbildības sajūta un spēja strādāt patstāvīgi un komandā.

 

APKOPĒJS (normāls dienas darba laiks)

Galvenie amata pienākumi:

 • veikt iestādes uzkopšanas darbus;
 • veikt iestādes apkārtējās teritorijas uzkopšanu;
 • rūpēties par kārtības un tīrības uzturešanu iestādes telpās un apkārtējā teritorijā.

 

Prasības pretendentiem:

 • vēlama vidējā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība;
 • precizitāte, kārtība, punktualitāte darba pienākumu pildīšanā;
 • labas latviešu valodas zināšanas;
 • labas saskarsmes spējas;
 • augsta atbildības sajūta un spēja strādāt patstāvīgi un komandā.

 

     Pretendentiem tiek piedāvāts stabils atalgojums un sociālās garantijas, patīkama un sakārtota darba vide un profesionālās izaugsmes iespējas.