Veselības centrs „Ilūkste” izsludina 4 vakances sociālo pakalpojumu jomā

Veselības centrs „Ilūkste” izsludina 4 vakances sociālo pakalpojumu jomā

oooVeselības centrs „Ilūkste” aicina darbā psihologu, sociālo rehabilitētāju, sociālo aprūpētāju un aprūpētāju.

oooMotivētu pieteikuma vēstuli, dzīves aprakstu (CV) un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas pretendenti aicināti iesniegt līdz 28. janvārim personīgi vai, nosūtot pa pastu (adresējot SIA „Veselības centrs „Ilūkste”” Raiņa ielā 35, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, LV-5447) vai e-pastu veseliba@ilukste.lv. Uz aploksnes vai e-pasta sūtījumā jānorāda, kāda amata konkursam sūtījums paredzēts: „Psihologa amatam”, Sociālā rehabilitētāja amatam”, „Sociālā aprūpētāja amatam” vai „Aprūpētāja amatam”.

PSIHOLOGS

(0,75 slodzes, darba līgums uz noteiktu laiku, laika darba alga – 650 EUR par 1 slodzi)

 

Prasības pretendentiem:

 • Atbilstība Psihologu likuma prasībām  (maģistra grāds un  sertifikāts  klīniskās un veselības psiholoģijas jomā);
 • Darba pieredze psiholoģiskajā konsultēšanā vismaz 1 gads;
 • Labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • Teicamas spējas argumentēt savu viedokli rakstiski un mutiski;
 • Spēja strādāt paaugstinātas intensitātes un psiholoģiskās slodzes apstākļos;
 • Valsts valodas prasme augstākajā (C1) līmenī;
 • Labas datorprasmes.

 Galvenie amata pienākumi:

 • Atbalsts klientiem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma iestādē;
 • Personu (klientu) psiholoģiskā izpēte (novērtēšana) un atzinumu sagatavošana;
 • Individuālās konsultācijas.

SOCIĀLAIS REHABILITĒTĀJS

(2 slodzes, darba līgums uz noteiktu laiku, summētais darba laiks, atalgojums – 540 EUR par 1 slodzi)

Prasības pretendentiem:

 • 1. vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālā darba jomā;
 • Sociālās rehabilitācijas mērķu, uzdevumu, funkciju un metožu pārzināšana;
 • Sociālā darba, sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes darba procesa pārzināšana;
 • Valsts valodas prasme augstākajā (C1) līmenī.

Galvenie amata pienākumi:

 • Piedalīties klientu individuālā sociālā rehabilitācijas plāna izstrādē, realizācijā un pilnveidošanā;
 • Sekot klientu rehabilitācijas procesa norisei;
 • Motivēt klientu iesaistīšanos viņu sociālās rehabilitācijas procesā;
 • Veicināt klientu sociālo prasmju saglabāšanu un pilnveidi;
 • Attīstīt un uzlabot klientu sociālās un saskarsmes prasmes;
 • Uzlabot klientu pašaprūpes iemaņas un veicināt to saglabāšanu.

 

SOCIĀLAIS APRŪPĒTĀJS

(2 slodzes, darba līgums uz noteiktu laiku, summētais darba laiks, atalgojums – 540 EUR par 1 slodzi)

Prasības pretendentiem:

 • 1. līmeņa augstākā profesionālā izglītība sociālā darba jomā;
 • Valsts valodas prasme augstākajā (C1) līmenī;

Galvenie amata pienākumi:

 • Identificēt, novērtēt, plānot un sniegt klientiem sociālās aprūpes pakalpojumus, izvērtēt to dinamiku;
 • Palīdzēt klientiem sociālo problēmu risināšanā;
 • Plānot un vadīt klientu ikdienas nodarbinātību (nodarbības, virtuvē, pastaigas, fiziskās aktivitātes utt.);
 • Palīdzēt klientiem apgūt komunikatīvās un pašaprūpes prasmes;
 • Palīdzēt klientam integrēties sabiedrībā un apkārtējā vidē (organizējot ekskursijas, muzeju, koncertu u. tml. kultūras pasākumu apmeklējumus).

 

APRŪPĒTĀJS

(1 slodze, darba līgums uz noteiktu laiku, summētais darba laiks, valstī noteiktā minimālā alga)

Prasības pretendentiem:

 • Vidējā izglītība;
 • Pieredze sociālās aprūpes jomā (vēlama un tiks uzskatīta par priekšrocību).         

Galvenie amata pienākumi:

 • Veikt klientu aprūpi, ievērojot katra klienta individuālās vajadzības un vēlmes: palīdzēt piecelties, apgulties, apģērbties, noģērbties, nomazgāties, nomainīt apakšveļu, gultasveļu, ja nepieciešams, pasniegt ēdienu, pabarot, palīdzēt pārvietoties u. c.; 
 • Nodrošināt kārtību un tīrību klientu dzīvojamajās telpās un koplietošanas telpās;
 • Pildīt speciālistu (sociālā darbinieka, sociālā aprūpētāja, sociālā rehabilitētāja) norādījumus un ieteikumus klientu pamatvajadzību nodrošināšanā un drošas vides uzturēšanā; 
 • Veicināt klienta līdzdarbību pakalpojuma nodrošināšanā;
 • Savas kompetences ietvaros palīdzēt atrisināt klientu individuālās sadzīves problēmas.

 

Kontakttālrunis papildu informācijai: 26180544 (Zane Buceniece-Zīberga)