SIA “ORNAMENTS” paziņojums

SIA “ORNAMENTS” paziņojums

SIA “ORNAMENTS” informē, ka sakarā ar izsludināto ārkārtas situāciju valstī Covid-19 vīrusa izplatību un Ilūkstes novada domes rīkojumu no šī gada 17.martu līdz 14.aprīlim  SIA „ORNAMENTS” birojs apmeklētājiem ir SLĒGTS!

 

Maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem lūdzam veikt  elektroniski.

 

Ņemot vērā faktu, ka uzņēmuma kase tiek slēgta klientiem, kavējuma nauda par laikā neveiktajiem maksājumiem netiks aprēķināta.

SIA „ORNAMENTS” kontaktinformācija:

* Sekretāre-lietvede: 654-62157, 29383339
* Namu pārvaldnieks –  26455350

* Informācija par komunālo pakalpojumu uzskaiti un

rēķiniem: 654-62974; 253969530

* Ūdensapgādes un kanalizācija avārijas gadījumos –

26140188; 22022846

* Siltumapgāde (Pašulienes ciemā, Šēderes ciemā, Dvietes ciemā un  Bebrenes ciemā) – 26563570
nepieciešamības gadījumā  rakstīt vēstules uz e-pastu: ornaments@ilukste.lv, obligāti norādot vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru, lai mūsu speciālisti varētu atzvanīt.

SIA „ORNAMENTS” administrācija