SIA „Ornaments” administrācija pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē

SIA „Ornaments” administrācija pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē

***Sakarā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī straujās Covid-19 izplatības dēļ SIA „Ornaments” no 9. oktobra līdz 6. decembrim  pārtrauc klientu pieņemšanu un pakalpojumu sniegšanu klātienē, pārejot uz attālinātu darbu (konsultēšanu) pa tālruni vai e-pastu. Saziņai ar administrāciju klienti aicināti izmantot attālinātos kanālus – tālruņus: 6546215729383339 un e-pastu ornaments@ilukste.lv (obligāti norādot vārdu, uzvārdu un tālruni saziņai). Iedzīvotāji, kas ir internetbankas lietotāji, aicināti izvēlēties bezskaidras naudas norēķinus.

***Pieņemšana klātienē tiks nodrošināta tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās pa tālruni 65462157 un ar obligātu sejas aizsargmaskas lietošanas nosacījumu!

 

Tālruņi saziņai ar SIA „Ornaments” speciālistiem:

Jautājumos par namu pārvaldīšanu – 26774454;

Informācijai par komunālo pakalpojumu uzskaiti un rēķiniem – 65462974; 253969530;

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas avārijas gadījumos – 2614018822022846;

Jautājumos par siltumapgādi (Bebrenē, Dvietē, Pašulienē, Šēderē) – 26563570.

 

Norēķinu konti:

Kredītiestāde Bankas kods Konta numurs
AS „Swedbank” HABALV22 LV83HABA0551026254871
AS „SEB banka” UNLALV2X LV98UNLA0050017674621
AS „Latvijas Pasts” LPNSLV21 LV37LPNS0005402891417