Ar 13. maiju tiek atvērta SIA „Ornaments” kase norēķiniem skaidrā naudā

Ar 13. maiju tiek atvērta SIA „Ornaments” kase norēķiniem skaidrā naudā

***SIA „Ornaments” informē, ka ar 13. maiju tiek atvērta uzņēmuma kase norēķiniem skaidrā naudā. Kases darbalaiks – darbdienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 (pārejā laikā uzņēmuma birojs klātienes apmeklējumiem slēgts). Iedzīvotāji, kas ir internetbankas lietotāji, aicināti izvēlēties bezskaidras naudas norēķinus. Apmeklētāji, ierodoties birojā, lūgti ievērot visus noteiktos drošības pasākumus!

 ***Saziņai ar administrāciju SIA „Ornaments” lūdz izmantot attālinātos kanālus – tālruņus: 6546215729383339 un e-pastu ornaments@ilukste.lv (obligāti norādot vārdu, uzvārdu un tālruni saziņai).

 

 

Tālruņi saziņai ar SIA „Ornaments” speciālistiem:

Jautājumos par namu pārvaldīšanu – 26455350;

Informācijai par komunālo pakalpojumu uzskaiti un rēķiniem – 65462974253969530;

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas avārijas gadījumos – 2614018822022846;

Jautājumos par siltumapgādi (Bebrenē, Dvietē, Pašulienē, Šēderē) – 26563570.

 

Norēķinu konti:

Kredītiestāde Bankas kods Konta numurs
AS „Swedbank” HABALV22 LV83HABA0551026254871
AS „SEB banka” UNLALV2X LV98UNLA0050017674621
AS „Latvijas Pasts” LPNSLV21 LV37LPNS0005402891417