SIA „Ornaments” ārkārtas situācijas laikā apmeklētājiem slēgts

SIA „Ornaments” ārkārtas situācijas laikā apmeklētājiem slēgts

***SIA „Ornaments” informē, ka Covid-19 izplatības dēļ valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā uzņēmuma birojs APMEKLĒTĀJIEM SLĒGTS! Saziņai ar administrāciju SIA „Ornaments” lūdz izmantot attālinātos kanālus – tālruņus 65462157, 29383339 un e-pastu ornaments@ilukste.lv (obligāti norādot vārdu, uzvārdu un tālruni saziņai). Maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem klienti tiek lūgti veikt elektroniski (ja objektīvu iemeslu dēļ tas nav iespējams, kavējuma nauda netiks aprēķināta).

 

 

 

Tālruņi saziņai ar SIA „Ornaments” speciālistiem:

Jautājumos par namu pārvaldīšanu – 26455350;

Informācijai par komunālo pakalpojumu uzskaiti un rēķiniem – 65462974, 253969530;

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas avārijas gadījumos – 26140188, 22022846;

Jautājumos par siltumapgādi (Bebrenē, Dvietē, Pašulienē, Šēderē) – 26563570.

 

Norēķinu konti:

Kredītiestāde Bankas kods Konta numurs
AS „Swedbank” HABALV22 LV83HABA0551026254871
AS „SEB banka” UNLALV2X LV98UNLA0050017674621
AS „Latvijas Pasts” LPNSLV21 LV37LPNS0005402891417