SIA „Ornaments” aicina uz sadarbību komunālo maksājumu parādniekus

     SIA „Ornaments” aicina ikvienu komunālo maksājumu parādnieku izmantot iespēju izvairīties no soda procentu nomaksas pienākuma, līdz gada beigām (31. decembrim) nomaksājot parāda pamatsummu.

     Personām, kuras šajā termiņā nomaksās pamatparāda summu pilnā apmērā, pilnībā tiks dzēsti soda naudas procenti. Ja pamatparāda summa tiks samaksāta daļēji, attiecīgi tiks dzēsta arī daļa soda naudas, t. i., soda nauda tiks samazināta proporcionāli samaksātajai pamatparāda maksājuma daļai.

 Gadījumā, ja persona apzinās, ka pamatparādu nevarēs nomaksāt līdz 31. decembrim, SIA „Ornaments” piedāvā iespēju noslēgt vienošanos par parāda nomaksu ilgākā termiņā.  Šajā gadījumā soda naudas uzskaitīšana tiks pārtraukta vienošanās noslēgšanas dienā.

 

SIA „ORNAMENTS” administrācija

 

 

NOTEIKUMI Komunalo pakalpojumu norekinu  kartiba SIA  ORNAMENTS