Septembrī novadā notiek vairāki slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi

veseliba42x59.4 maza   Projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/058) ietvaros arī šonedēļ tiek organizētas veselīgu, sportisku dzīvesveidu rosinošas aktivitātes dažādām mērķgrupām. Projekts tiek īstenots ar mērķi uzlabot veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamību visiem Ilūkstes novada iedzīvotājiem.

 

     Sekojiet programmai, jo visa mēneša garumā ir paredzēti dažādi pasākumi, lekcijas, atbalsta grupas, kurās var iesaistīties bez maksas.