Seniori sadanco rudens lapām līdzi…

IMG 4992     7. oktobrī Ilūkstes novada kultūras centrā notika Pensionāru biedrības projekta Sēlijas tautastērpu iegāde novada vecākās paaudzes deju kopai Ozolzīles”” noslēguma pasākums. Ar savu klātbūtni pagodināja Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības Kaimiņi” koordinatore Inga Krekele, novada Sociālā dienesta vadītāja Ingūna Svarāne, pensionētā biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” Ilūkstes un Daugavpils novadu komitejas vadītāja Skaidrīte Davne.

Deju kopa Ozolzīles” prezentēja jauno Sēlijas tautastērpu daudzveidīgās izmantošanas iespējas. Lepni, svinīgi izskatījās vīri, demonstrējot pilnu tautas tērpa komplektu horeogrāfa I. Dreļa dejā Ienes Māras baznīcā”. Tautastērpa komplektā vīriem ir arī pusgarie svārki, ratenes (tūka cepures), zābaki. Arī sievas jaunajos tērpos ar galvasautiem likās krāšņākas, jaunākas.

Priecēja arī mūsu viesi – sirsnīgais Aknīstes senioru deju kolektīva Dejotprieks” sniegums, jestrās Jersikieša” dejas. Īpaši viesi bija grezni tērptās Draiskās peonijas” no Rubeņiem ar savu atraktīvo sniegumu. Pasākumu kuplināja arī mūsu kultūras centra vokālā ansambļa Kamene” dziesmas.

Pateicībā visiem tika dāvināti īpaši, pašgatavoti suvenīri no ozola, izziņu materiāls par mūsu novada skaistākajām vietām un nevīstošu rudens lapu rožu” pušķi.

Pasākuma pirmās daļas noslēgumā visi izpildījām kopīgu deju viju. Vakara otrajā daļā tika rasts laiks, lai sirsnīgi patērzētu, viens otru iedvesmotu, turpinātu dejot mūsu instrumentālā ansambļa Forši” pavadījumā. Un tiešām visi jutās forši!

Paldies mūsu projekta galvenajam finansētājam – Eiropas Savienībai – un līdzfinansētājam – Ilūkstes novada pašvaldībai. Par palīdzību projekta realizācijas laikā paldies Ingūnai Svarānei un projekta koordinatorei Alvīnei Formanickai.

Paldies novada kultūras centram par organizēto pasākumu, mūsu projekta un šī pasākuma vadītājai Sandrai Stašānei. Vissirsnīgākos pateicības vārdus sakām mūsu labvēļiem un atbalstītājiem: ziedu veikalam Ilūkstē IK VIOLA D” un tā vadītājai, SIA Ilūkstes aptieka”, SIA ORI” un Apeļa kungam, SIA Bebra Serviss” Āla aptiekai” un A. Puidas kungam.

Paldies mūsu viesiem par sirsnīgiem novēlējumiem. Ir rudens, nāks gara ziema. Lai jums visiem daudz gaišu domu arī šajā vistumšākajā gadalaikā! Sargāsim no ziemas drēgnuma ne tikai miesu, bet arī mūsu dvēseles!

 

 

Deju kopas Ozolzīle” vārdā

Marija Slavinska

 

IMG 5051

Ozolziles