Seniori mīļi gaidīti 8. Ilūkstes novada senioru saietā

Seniori Pilskalne 25072017       Visi radošie, darbīgie un atsaucīgie novada seniori mīļi gaidīti nu jau 8. novada senioru saietā 25. jūlijā plkst. 11.00 Pilskalnē pie atpūtas mājas Dubezers”. Pasākuma programmā – senioru pašdarbības kolektīvu koncerts „Ripo, Saulīt!”, pēc tam – dalīšanās idejās, pārdomās un iecerēs, kopīgi baudot zupu.