Seniori dzied un dejo Višķos

Seniori dzied un dejo Višķos

***Višķu pagasta estrādē 16. jūnijā notika Latgales novada senioru XVII dziesmu un deju festivāls „Saulei pretī mūžu ejot”. Festivālā piedalījās vairāk kā 80 pašdarbības kolektīvi no 23 pašvaldībām. Ilūkstes novadu pārstāvēja vecākās paaudzes tautas deju kopa „Ozolzīles” no Ilūkstes, deju kopa „Saulespuķes” no Dvietes, deju kopa „Eglītes” no Eglaines, vokālais ansamblis „Sarma” un deju kopa „Rudzupuķes” no Bebrenes.

***Festivāls sākās ar svētbrīdi Višķu Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcā un dalībnieku gājienu. Festivāla dalībniekus sveica Labklājības ministre Ramona Petraviča un Latvijas Pensionāru federācijas priekšsēdētājas vietniece Dzintra Žilde. Senioru kolektīvu Dižkoncertu vadīja aktieris Jānis Jarāns un dziesmotā kora priekšnesumus ieskandināja īpašais viesis – dziedātājs Andris Baltacis. Koncerta noslēgumā ceļojošo festivāla karogu nodeva Rugāju novadam, kur notiks nākamā gada senioru festivāls.

 

Ilūkstes novada pensionāru biedrības valde

 


Seniori dzied un dejo Višķos
Seniori dzied un dejo Višķos
Seniori dzied un dejo Višķos
Seniori dzied un dejo Višķos
Seniori dzied un dejo Višķos
Seniori dzied un dejo Višķos
Seniori dzied un dejo Višķos
Seniori dzied un dejo Višķos