„Sēlijas Salas” aicina uz kopīgiem pasākumiem arī Subatē

„Sēlijas Salas” aicina uz kopīgiem pasākumiem arī Subatē

***Pusotra gada laikā katra mazā „Sēlijas sala” savā kopienā ir izveidojusi tūrisma piedāvājumu, un šovasar notiek jauno tūrisma piedāvājumu prezentēšanas pasākumi. Visi laipni aicināti šos pasākumus apmeklēt, īpaši tādēļ, ka šoreiz tas visiem interesentiem ir par brīvu!

***Projekts „Sēlijas Salas” tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākumā 19.3. „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”, projekta vadošais partneris ir biedrība Lauku partnerība „Sēlija”. Projekta publiskais finansējums ir 79 606,80 EUR, biedrības „Lauku partnerība „Sēlija”” līdzfinansējums – 2000,00 EUR.

***Projektu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests, finansē – Eiropas Lauksaimniecības Fonds lauku attīstībai.

 

Biedrības „Lauku partnerība „Sēlija””

projekta vadītāja Daina Alužāne