Šēderes pagasta pārvalde aicina darbā Pārvaldnieka palīgu administratīvajos jautājumos

Šēderes pagasta pārvalde aicina darbā Pārvaldnieka palīgu administratīvajos jautājumos

Augšdaugavas novada pašvaldība Šēderes pagasta pārvalde aicina darbā uz noteiktu laiku Pārvaldnieka palīgu administratīvajos jautājumos ar arhīva atbildīgā un kasiera pienākumiem.

 

(amata kods pēc profesiju klasifikatora – 3343 27)

 

DARBA VIETAS ADRESE: Alejas iela 4, Šēdere, Šēdere pagasts, Augšdaugavas novads.

 

PRASĪBAS PRETENDENTIEM:

 • vidējā profesionālā izglītība specialitātē (lietvedis) vai augstākā izglītība;
 • lietvedības zināšanas;
 • dokumentu pārvaldības, arhīva darba reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana,
 • darba likuma pārzināšana;
 • teicama valsts valodas rakstu kultūra un lietišķā rakstības stila pārzināšana;
 • vēlamas divu svešvalodu (vēlams krievu un angļu valodas) zināšanas amata pienākumu veikšanai vajadzīgajā apjomā;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • labas prasmes darbā ar dažādu biroja tehniku un datorprogrammām;

 

GALVENIE PIENĀKUMI:

 • Nodrošināt dokumentu juridisko spēku, noformējot tos saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • Noformēt pārvaldes dokumentus (organizatoriskus, rīkojumus, izziņas, sarakstes un personāla dokumentus);
 • Nodrošināt saņemto, nosūtamo dokumentu uzskaiti un reģistrēšanu;
 • Sistematizēt, ievietot dokumentus lietā pēc to izpildes atbilstoši lietu nomenklatūrai;
 • Pastāvīgi atbildēt uz korespondencēm savas kompetences ietvaros;
 • Noformēt personāla dokumentus (darba līgumi, rīkojummi u.c.);
 • Veikt kasiera pienākumus (strādāt ar kases aparātu – pieņemt maksājumus skaidrā un bezskaidrā naudā par pārvaldē sniegtajiem pakalpojumiem).
 • Izpildīt citus pārvaldes vadītāja rīojumus.

 

PIEDĀVĀJAM:

 • Darbu uz 1.0 slodzi;
 • interesantu un dinamisku darbu;
 • iespējas profesionālai izaugsmei, stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • Amatalga EUR 620.00 apmērā.

 

CV un motivācijas vēstuli ar norādi „ Konkursam uz vakanto pārvaldnieka palīgu administratīvajos jautājumos amatu” aicinām sūtīt līdz 2022.gada 10. jūnijam, uz e-pastu: parvalde@sedere.lv , tālrunis informācijai 65475703, 26172670

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Augšdaugavas novada pašvaldība, juridiskā adrese: Rīgas ielā 2, Daugavpils, LV – 5401.