Savā pulkā aicina Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra ansamblis „Ieklausies”

Ieklausies Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra jauniešu vokālais ansamblis „Ieklausies” aicina savā pulkā jaunus dalībniekus. Mēģinājumi notiek Bērnu un jauniešu centrā pirmdienās un trešdienās plkst. 18.00. Skolotāja – Daina Paukšte.