Sestdien pulcēsimies „Lielajai Talkai”!

Sestdien pulcēsimies „Lielajai Talkai”!

    Sestdien, 28. aprīlī, no plkst. 9.00 līdz 15.00 visā Latvijā norisināsies vides sakārtošanas pasākums „Lielā Talka 2018”. Pasākuma norisi, tajā skaitā savākto atkritumu izvešanu, katrā novadā un republikas pilsētā pārraudzīs „Lielās Talkas” koordinatori. Mūsu novadā talku šogad koordinēs Iveta Plone (tālr.: 28377279; e-pasts: iveta.plone@dviete.lv).

     Iestādes, organizācijas, uzņēmumi, kā arī brīvprātīgie entuziasti var organizēt savas kolektīvās talkas. Šāda iecere pirms tam jāsaskaņo ar pašvaldības koordinatoru un tad jāreģistrē mājaslapā www.talkas.lv, piesakot savas talkas atbildīgo personu. 28. aprīlī ikvienam būs iespēja pievienoties kādai no reģistrētajām talkošanas vietām.

Talkas dienā, 28. aprīlī, reģistrētajās talkas norises vietās tiks nodrošināti maisi atkritumu savākšanai.

 

 

Kā talkosim Ilūkstes novadā?

 

     Talkot gribētājus Ilūkstē gaidīsim plkst. 9.00 pašvaldības ēkas pagalmā. Talciniekus lūdzam izvēlēties laikapstākļiem atbilstošu apģērbu un ņemt līdzi darba cimdus. Talkojot savāksim atkritumus kapu teritorijā un Ilūkstes upes kreisajā krastā aiz vecā klostera. Attīrīsim no aizdambējumiem strautiņu estrādes teritorijā un padziļināsim tā gultni (šim darbam vajadzēs „bruņoties” ar gumijas zābakiem).

     Subatē sanāksim kopā pie kultūras nama, kur varēsim sadalīties grupās un izvēlēties sev tīkamāko talkošanas vietu: skatu laukumu pie Subates luterāņu baznīcas, ezera saliņu, gājēju taku Ezermalas parkā (laivu nomas punktu) vai ziedu dobi pie Subates katoļu baznīcas. Līdzi ņemam darbarīkus, arī lāpstas rakšanai, plēves lapu nešanai. Pēc darba kopīgi baudīsim talkas cienastu.

     Bebrenē talkotājus aicinām pulcēties „Akmeņupes” stāvlaukumā, līdzi ņemot ne vien labu noskaņojumu, bet arī zāģi, cirvi, grābekli, lāpstu. Īpaši gaidīti vīrieši ar motorzāģiem!

     Pilskalnē pulcēsimies pie pagasta pārvaldes. Sakopsim apkārtni pie atpūtas mājas „Dubezers”, uzstādīsim putnu būrīšus „Pilskalnes Siguldiņas” dabas takās.  Dodoties talkot, noteikti ņemsim līdzi savus ģimenes locekļus, draugus, radus, darba kolēģus, kaimiņus un, pats svarīgākais – darba prieku! Pēc talkas sildīsimies pie ugunskura  un baudīsim zupu!

     Eglainē  talkošana notiks Lašu kalnā. Pulcēšanas Lašu kalna pakājē plkst. 9.00. Līdzi jāņem grābekļi un vēlme labi pastrādāt.

     Šēderieši sakops Grīnvaldes kapus.

     Talkot gribētājus Dvietē plkst. 9.00 gaidīsim Dvietes parka teritorijā. Talkojot savāksim sausās lapas, koku zarus parka teritorijā. Savāksim atkritumus Berjozovkas tuvumā un gar ceļmalām. Aicinām līdzi ņemt labu noskaņojumu, darba prieku, darba cimdus un grābekļus. Pēc talkas baudīsim kopīgu cienastu!

 


Sestdien pulcēsimies „Lielajai Talkai”!