Sākumskolēni piedalās Latviešu valodas nedēļas pasākumos

 003     No 9. līdz 13. janvārim Ilūkstes 1. vidusskolas 1.-4. klasēs notika Latviešu valodas nedēļa. Skolēni sacentās glītrakstīšanā, mīklu minēšanā, latviešu tautasdziesmu skandēšanā, prasmē zināt latviešu tautas sakāmvārdus, parunas un gāja rotaļās.

     Nedēļas noslēgumā skolēni saņēma diplomus par piedalīšanos Latviešu valodas nedēļā un tika aicināti mīlēt un cienīt savu valodu.

 

004

014

IMG 3378

IMG 3384