Sarkanais Krusts rīkoja zīmēšanas konkursu bērniem „Kā es palīdzētu draugam, kurš ir nonācis nelaimē?”

Sarkanais Krusts rīkoja zīmēšanas konkursu bērniem „Kā es palīdzētu draugam, kurš ir nonācis nelaimē?”

***Sākoties vasaras brīvdienām, daudzi bērni brauc atpūsties uz laukiem, vairāk atrodas pie atklāta ūdens, uz ceļiem bez pieaugušo klātbūtnes, un notiek dažādi nelaimes gadījumi. Lai par vasaras brīvdienām būtu tikai jaukas atmiņas un bērni mācētu tikt galā ar dažādiem nelaimes gadījumiem, Latvijas Sarkanā Krusta (LSK) Daugavpils–Ilūkstes novadu komiteja izsludināja sākumskolas skolēniem zīmēšanas konkursu „Kā es palīdzētu draugam, kurš ir nonācis nelaimē?”

***Konkursā piedalījās 160 skolēni no 9 abu novadu skolām. Skolēniem palīdzēja 26 skolotāji. Darbi tika vērtēti divās grupās: 1.–2. klases (71 zīmējums) un 3.–4. klases (89 zīmējumi). Zīmējumus vērtēja komisija: Terēze Strode – LSK Daugavpils– Ilūkstes novadu komitejas pirmās palīdzības kursu vadītaja, Ilona Linarte-Ruža – Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas direktore, Ināra Onzule – Daugavpils novada Vizuālās mākslas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja, Anna Jegorova – LSK Daugavpils–Ilūkstes novadu komitejas priekšsēdētāja, Ērika Naglinska – LSK Daugavpils–Ilūkstes novadu komitejas izpilddirektore.

***Zīmējumu daudzveidība, to autoru radošā pieeja, interesants krāsu salikums, kompozīcija un saturs, plakātu jaunrade – tas viss bija redzams skolēnu zīmējumos, tāpēc tika piešķirtas vairākas godalgotās vietas: 1.–2. klašu grupā 1.vieta – Jeļezavetai Šusterei (Silenes pamatskola), Emīlam Gadzānam (Vaboles vidusskola); 2. vieta – Alīna Lavrenovai (Kalupes pamatskola), Danielam Kolbjonokam (Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola), Anastasijai Čubrevičai (Biķernieku pamatskola); 3.vieta – Janai Bezprozvannajai (Ilūkstes Raiņa vidusskola), Jūlijai Golubai (Naujenes pamatskola); 3.–4. klašu grupā 1.vieta Ārijai Balturai (Medumu internātpamatskola), Oskaram Saveļjevam (Sventes vidusskola), 2. vieta – Anastasijai Trofimovai (Naujenes pamatskola), Annai Pilacei (Sventes vidusskola), Emīlijai Bambānei (Biķernieku pamatskola), 3. vieta – Renātam Ņebesnijam (Medumu pamatskola), Aleksandram Kazarinam (Vaboles vidusskola), Karīnai Kirilovai (Salienes vidusskola).

***Visi konkursa dalībnieki saņēma LSK Daugavpils–Ilūkstes novadu komitejas sarūpētās dāvanas, bet godalgoto vietu ieguvēji tika aicināti uz apbalvošanu LSK Daugavpils-Ilūkstes novadu komitejas rīkotajās pirmās palīdzības sniegšanas sacensībās, kas notika 23. maijā  Bebrenē. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja apskatīt visus konkursa zīmējumus, tuvāk iepazīt Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas kabinetus, laboratorijas un seno trauku kolekciju. Kā galvenā balva konkursa uzvarētājiem bija Dvietes pagasta minizoodārza „Vidzemnieki” apmeklējums.

***Paldies par ieguldīto darbu konkursa dalībniekiem, skolotājiem, vecākiem! Paldies par atbalstu Ilūkstes novada pašvaldībai, Daugavpils novada izglītības pārvaldei, minizoodārza „Vidzemnieki” saimniekiem, uzņēmumam „Latvijas maiznieks”, Bebrenes skolas kolektīvam un Latvijas Sarkanā Krusta brīvprātīgajiem.

 

LSK Daugavpils–Ilūkstes novadu komitejas

Izpilddirektore Ērika Naglinska


Sarkanais Krusts rīkoja zīmēšanas konkursu bērniem „Kā es palīdzētu draugam, kurš ir nonācis nelaimē?”
Sarkanais Krusts rīkoja zīmēšanas konkursu bērniem „Kā es palīdzētu draugam, kurš ir nonācis nelaimē?”
Sarkanais Krusts rīkoja zīmēšanas konkursu bērniem „Kā es palīdzētu draugam, kurš ir nonācis nelaimē?”
Sarkanais Krusts rīkoja zīmēšanas konkursu bērniem „Kā es palīdzētu draugam, kurš ir nonācis nelaimē?”
Sarkanais Krusts rīkoja zīmēšanas konkursu bērniem „Kā es palīdzētu draugam, kurš ir nonācis nelaimē?”
Sarkanais Krusts rīkoja zīmēšanas konkursu bērniem „Kā es palīdzētu draugam, kurš ir nonācis nelaimē?”
Sarkanais Krusts rīkoja zīmēšanas konkursu bērniem „Kā es palīdzētu draugam, kurš ir nonācis nelaimē?”
Sarkanais Krusts rīkoja zīmēšanas konkursu bērniem „Kā es palīdzētu draugam, kurš ir nonācis nelaimē?”
Sarkanais Krusts rīkoja zīmēšanas konkursu bērniem „Kā es palīdzētu draugam, kurš ir nonācis nelaimē?”