Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas dienu…

Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas dienu…

100 gadu takās vijas Latvijas ceļš, kurā mēs katrs minam savus soļus, un  mūsu sirdis un darbi ir Latvijā…

 

     Svinot Latvijas simtgadi, Ilūkstes novada pašvaldība vēlas izteikt pateicību novada ļaudīm, kuri dziļā ticībā Latvijas nākotnei snieguši neatsveramu ieguldījumu valsts pastāvēšanā un veidošanā, kuri bijuši klātesoši neatkarīgās Latvijas atjaunošanas procesiem.

    Šogad svinīgajā Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajā pasākumā, pasniedzot pašvaldības Atzinības rakstus, tiks godināti 8 novadnieki:

Antons Breidaks

Jānis Permanickis

Astērija Kunicka

Aina un Guntis Buki

Biruta Millere

Staņislavs Mežnieks

Jānis Meikšāns

Valērija Puida

 

Aicinām būt kopā Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā, kas šogad notiks 

16. novembrī plkst. 19.00 Ilūkstes novada kultūras centrā.

 

Pasākuma programmā:

  • Ilūkstes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja uzruna;
  • Ilūkstes novada pašvaldības Atzinības rakstu pasniegšanas ceremonija;
  • Grupas „Iļģi” koncerts;
  • Plkst. 22.00 – simtgades balle ar grupu „Baltie lāči” (lūdzam rezervēt galdiņu jau iepriekš (līdz 12. novembrim), zvanot uz tālr.: 26318547).

 

Ļausim saviem soļiem iemīt taku katrs savā un kopējā ceļā uz gaismas brīdi!

Dedzot svētku uguntiņas savos logos un sirdīs,

svinēsim Latvijas svētkus!