Rūpējoties par savu labsajūtu…

Rūpējoties par savu labsajūtu…

***Cilvēka dzīvē garīgā veselība ietekmē labsajūtu ikdienā un savstarpējo saskarsmi ar līdzcilvēkiem.  Arvien pieaug cilvēku skaits, kuri izjūt stresu, sasprindzinājumu un nomāktību. ESF projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/058) ietvaros Ilūkstes novada iedzīvotājiem tiek nodrošinātas iespējas tikties ar medicīnas profesionāļiem, garīgās veselības speciālistiem, kuri diskusijās sniedz gan informāciju, gan atbalstu saistošo problēmu analīzē.

***Kopš 2017. gada Ilūkstes novadā tiek organizētas atbalsta grupas depresijas profilaksei – vienu vai divas reizes mēnesī notiek nodarbības psihoemocionālā līdzsvara uzlabošanai un izdegšanas sindroma riska mazināšanai. Divu gadu laikā (2017. un 2018. gadā) projektā ir notikusi kopumā 21 nodarbība ar vairāk nekā 100 Ilūkstes novada iedzīvotāju iesaistīšanos. Dalība pasākumā ir brīvā formā, katrs dalībnieks pats var izvērtēt, vai nepieciešams piedalīties vienu reizi, vai ir interese un vēlme atnākt otro un pat trešo reizi. Nodarbības vada profesionāla psiholoģe, kura, strādājot 7–10 cilvēku grupā, pielieto dažādas problēmu izpratnes, stresa mazināšanas, psihoemocionālā stāvokļa līdzsvarošanas prakses metodes. Apmeklētāji aicināti apgūtās metodes praktizēt savā ikdienā, saskaroties ar dažādiem dzīves sarežģījumiem.

***Nodarbību norises vieta – Ilūkste, bet nepieciešamības gadījumā nodarbības notiek pēc vietējo iedzīvotāju pieprasījuma novada ciematu centros.

 

Maijā un jūnijā aicinām tikties Ilūkstē:

  • 7. maijā no plkst. 10.00 līdz 12.30 – Ilūkstes kultūras namā (Brīvības ielā 12, Ilūkstē, 3. stāvā);
  • 14. maijā no plkst. 13.30 līdz plkst. 16.00 – Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādē „Zvaniņš” (Jēkabpils ielā 10A, Ilūkstē);
  • 11. jūnijā no plkst.14.00 līdz plkst. 16.30  Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrā (Raiņa ielā 33A, Ilūkstē).

        

Projekta īstenotājs: Ilūkstes novada pašvaldība

Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2017.–31.12.2019.

Atbalsta intensitāte: 85% – Eiropas Sociālais fonds, 15% – valsts budžeta finansējums.

Ilūkstes novada pašvaldības

attīstības plānošanas speciāliste

Zanda Lisovska