Rokdarbu kopas „Māra” darbu izstāde visu jūniju apskatāma Bebrenes bibliotēkas telpās

Rokdarbu kopas „Māra” darbu izstāde visu jūniju apskatāma Bebrenes bibliotēkas telpās

     30. maijā Bebrenes pagastmājas rokdarbu telpā notika rokdarbu kopas „Māra” pasākums „Saules ceļš Latvijai” un izstādes atklāšana. Rokdarbu izstāde visu jūniju apskatāma Bebrenes bibliotēkas telpās.

     Latviešu tautas folklorā no debesu spīdekļiem centrālais ir Saule, kas ir mūžīgās kustības un dzīvības simbols. Saule ir visa redzētāja un zinātāja. Saules raksti ir paši svarīgākie sieviešu goda tērpu rotājumos, tāpat tie ir neiztrūkstoši kāzās līgavainim dāvināto cimdu un zeķu rakstos.