Realizējot projektu, Dvietes palienes dabas parka “Vides klases “ nodarbībām tiek iegādāts inventārs

Realizējot projektu,  Dvietes palienes dabas parka “Vides klases “ nodarbībām tiek iegādāts inventārs

     Biedrība “ Dvietes senlejas pagastu apvienība” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai ( sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija) ” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” līdzfinansēto projektu Nr.17-03-AL28-A019.2201-000004  īstenojusi projekta 2.daļu.

    Projekta ietvaros tika iegādāts inventārs dabas parka Vides klases nodarbībām: iegādāti putnu vērošanas binokļi, dzīvnieku novērošanas kamera, pārvietojama nojume un uzstādīts seno cilvēku mājoklis – slietenis.

    Projekta mērķis ir dažādot un uzlabot vides izglītības, dabas un kultūrvēstures izziņas aktivitātes dabas parkā ” Dvietes paliene” iegādājoties piemērotu  inventāru putnu un dzīvnieku novērošanai, vides klases nodarbībām dabā, rekonstruējot seno cilvēku mītni.

      Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē