Raudas internātpamatskolas skolēni piedalījās Sēlijas novadu skolu lietpratības konkursā

Raudas internātpamatskolas skolēni piedalījās Sēlijas novadu skolu lietpratības konkursā

***Lai popularizētu lietpratības nozīmi praktiskās situācijās bērniem un jauniešiem, 4. aprīlī pirmo reizi tika organizēts Sēlijas novadu skolu atklātais lietpratības konkurss. Konkurss norisinājās Antūžos, tajā piedalījās arī Raudas internātpamatskolas skolēni. Komandas sastāvā bija Romans Stepans, Mareks Ostrovskis, Andrejs Beinarovičs un Sandis Stepans.

***Gatavošanās konkursam sakās jau martā, kad zēni mājturības un tehnoloģiju stundās pina klūgu groziņus un gatavoja trīsdimensiju paliktņus. Bija jāsagatavo arī videouzdevums pārējiem konkursa dalībniekiem. Mūsu puiši piedāvāja sasiet kurpju auklas četros dažādos veidos. Arī pārējie konkursa dalībnieki bija sagatavojuši radošus un interesantus uzdevumus. Ikvienam bija jāparāda sava izdoma un praktiskās iemaņas, stāstot par sevi, zīmējot, piešujot pogas, sienot kurpju auklas, sastādot ēdienkarti un risinot matemātikas uzdevumus.

***Raudas internātpamatskolas komanda centīgi pildīja visus uzdevumus un kopvērtējumā ieguva 4. vietu. Puiši bija noguruši, bet gandarīti par paveikto. Pēc saspringtā darba cēliena visi izkustējās dinamiskajā pauzē, bet pēc konkursa uzdevumu izpildes tika rīkots praktisko darbu tirdziņš, kur varēja iegādāties skolēnu gatavotos mākslas darbus.

***Konkursa diena bija interesanta, notikumiem un jaunām idejām bagāta. Skolēni ne tikai priecājās par skaistajiem mākslas darbiem, bet arī smēlās idejas, ko vēlāk realizēs mājturības stundās.

***Sirsnīgs paldies konkursa organizētājai Aijai Ozoliņai par kopābūšanas prieku un iespēju radoši izpausties!

 

Raudas internātpamatskolas

mājturības un tehnoloģiju skolotājs

Česlavs Gabrāns


Raudas internātpamatskolas skolēni piedalījās Sēlijas novadu skolu lietpratības konkursā
Raudas internātpamatskolas skolēni piedalījās Sēlijas novadu skolu lietpratības konkursā
Raudas internātpamatskolas skolēni piedalījās Sēlijas novadu skolu lietpratības konkursā
Raudas internātpamatskolas skolēni piedalījās Sēlijas novadu skolu lietpratības konkursā
Raudas internātpamatskolas skolēni piedalījās Sēlijas novadu skolu lietpratības konkursā
Raudas internātpamatskolas skolēni piedalījās Sēlijas novadu skolu lietpratības konkursā
Raudas internātpamatskolas skolēni piedalījās Sēlijas novadu skolu lietpratības konkursā