Raudas internātpamatskolas skolēni griežas Vasaras karuselī

Raudas internātpamatskolas skolēni griežas Vasaras karuselī

  Par jauku tradīciju Raudas internātpamatskolai ir kļuvusi piedalīšanās Latgales speciālo skolu „C” klašu skolēnu muzikāli radošajā pasākumā, kas ik gadu notiek Maltā.

  Šogad, gatavojoties pasākumam, skolēniem bija jāliek lietā radošā izdoma un jāsagatavo dzejolis, deja, dziesma, pantomīma, skečs vai izrāde par tēmu „Vasara”, kā arī jāizgatavo dekoratīvs vasaras zieds. Raudas skolas bērni skolotājas Anitas Smagares vadībā bija sagatavojuši jautru deju un skaistu pienenītes pūku, ko palīdzēja darināt skolotāja Nataļja Romanova. Marija, Sandrīte, Armands un Lilija ceļasomā ielika mūziku, skaistus tērpus, labu garastāvokli, un piedzīvojums varēja sākties!

    Maltas kultūras namā mūs sagaidīja trīs draugi: Lācis, Maša un Zaķis. Visu pasākuma gaitu Lācis centās iekārtot savu dārziņu – stādīt dārzeņus un puķes. Mūsu skaistā pieneņpūka arī tika iestādīta Lāča un Mašas puķu dobē. Zaķis gan bija nebēdnieks un centās panašķoties ar kādu gardumu no Lāča dārza. Arī Mašai blēņas bija prātā, tādēļ ciemiņi no 7 skolām (Aleksandrovas, Baltinavas, Ezersalas, Raudas, Rēzeknes, Rudzātiem un Maltas) sarīkoja skaistu koncertu, lai iepriecinātu palaidņus. Bija gan dejas, gan skeči, gan pantomīma, gan teātris, gan dziesmas – patiesi skaists Vasaras karuselis.

   Arī skolu atvestie ziedi izveidoja brīnišķi ziedošu puķu dobi: kopā „draudzējās” gan roze, gan zemene, gan magones, gan pienenītes, saulespuķe un neļķes.

   Pēc koncerta mūs sagaidīja siltas, garšīgas pusdienas, diskotēka un apbalvošana. Katrs tika novērtēts un iepriecināts ar vasarīgu taurenīti. Prieks un aplausi lija straumēm, Zaķēns un Maša skatījās muti iepletusi un pavisam aizmirsa par blēņošanos.

   Koncerts izdevās lielisks – paldies Maltas skolai par organizāciju un visām skolām, kas sagatavoja priekšnesumus un ziedus!

 

Raudas internātpamatskolas skolotāja

Anita Smagare

 

 


Raudas internātpamatskolas skolēni griežas Vasaras karuselī
Raudas internātpamatskolas skolēni griežas Vasaras karuselī