Raudas internātpamatskolā aizritējušas projektu dienas

Raudas internātpamatskolā aizritējušas projektu dienas

     Katru pavasari skolā norisinās projektu dienas, kad skolēni netradicionālā veidā var iepazīt izzināt, pētīt un atklāt kaut ko jaunu.

      Skolotāja Nataļja kopā ar saviem bērniem pētīja dzīvnieku pasauli. Skolēni klausījās dzīvnieku balsis, krāsoja darba lapas par dzīvniekiem, spēlēja spēles un devās ekskursijā uz lauku sētu „Vidzemnieki”, kur aplūkoja dažādus mājdzīvniekus.

     Skolotāja Inta piedāvāja skolēniem izzināt tējas daudzveidīgās smaržas un garšas. Skolēni iepazinās ar dažādām zāļu tējām, uzzināja par to pozitīvo ietekmi uz cilvēka organismu un, protams, arī gatavoja un degustēja dažādas tējas.

      Skolotāja Sandra kopā ar skolēniem pētīja pavasara puķes. Tika atklāti arī dažādi knifiņi, kā iekārtot skaistu pavasara ziedu puķudobi un rūpēties par to.

     Skolas jaunākie skolēni kopā ar skolotāju Alvīni atklāja vistu dzīves noslēpumus. Bērni lasīja teiku un tautasdziesmas par mājputniem, apmeklēja vistu kūti un devās ekskursijā uz lauku sētu „Vidzemnieki”, kur iepazina dažādas vistu sugas.

     Skolas vecāko klašu zēni kopā ar skolotāju Zandu iepazina Latvijas lielāko bagātību – mežus. Mežā zēni iepazinās ar aprīkojumu, ko izmanto mežzinis savā darbā, kā arī darbojās praktiski, skaitot kokus, mērot to garumu, resnumu un nosakot koku vecumu. Skolēniem bija arī iespēja vērot, kā mežā strādā meža tehnika.

     Zēni, kuriem patīk darbs ar rokām strādāja kopā ar skolotāju Česlavu. Vairākiem mūsu skolas zēniem patīk pīt groziņus, tādēļ viņi izvēlējās pilnveidot savas prasmes pinumu gatavošanā. Projekta laikā tapa skaisti klūdziņu pinumi, ko vēlāk skolēni dāvinās skolas viesiem.

     Projektu dienas aizritēja radošas, krāsainas un dažādiem piedzīvojumiem un pārsteigumiem bagātas.

Raudas internātpamatskolas

direktores vietniece izglītības jomā
Jolanta Lazdiņa


Raudas internātpamatskolā aizritējušas projektu dienas
Raudas internātpamatskolā aizritējušas projektu dienas
Raudas internātpamatskolā aizritējušas projektu dienas
Raudas internātpamatskolā aizritējušas projektu dienas
Raudas internātpamatskolā aizritējušas projektu dienas
Raudas internātpamatskolā aizritējušas projektu dienas
Raudas internātpamatskolā aizritējušas projektu dienas
Raudas internātpamatskolā aizritējušas projektu dienas
Raudas internātpamatskolā aizritējušas projektu dienas
Raudas internātpamatskolā aizritējušas projektu dienas
Raudas internātpamatskolā aizritējušas projektu dienas