Skolēni iepazīst kinologa, kanisterapeita profesiju

Skolēni iepazīst kinologa, kanisterapeita profesiju

     26. janvārī ESF projekta „Karjeras atbalsts izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (Nr. 8.3.5.0/16/I/001) ietvaros Subates pamatskolas, Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas, Ilūkstes 1. vidusskolas un Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas 1.-4. klašu skolēniem tika organizēta tikšanās ar kinologa un kanisterapeita profesiju pārstāvjiem no biedrības „Latgales reģionālais Dzīvnieku mīļotāju centrs”, lai skolēni vairāk uzzinātu un iepazītu darba pasauli.

     Skolēni uzzināja, kas ir kinologs un kanisterapeits. Kinologs apmāca suņus dažādām vajadzībām, piemēram, meklēt narkotikas, izpildīt noteiktas komandas, pavadīt neredzīgos, kā arī nodarbojas ar kādu noteiktu suņu šķirņu pavairošanu. Savukārt kanisterapeits ir dziedniecības speciālists, kura vadībā saskarsmē ar speciāli apmācītiem suņiem tiek ārstēti cilvēki. Kinoloģes, kanisterapeites Antonina un Irēna iepazīstināja skolēnus ar savu profesiju, galvenajiem darba pienākumiem, darba vidi, profesijas plusiem un mīnusiem, pastāstīja, kur var iegūt izglītību, kur var strādāt, kādām rakstura īpašībām ir jāpiemīt šīs profesijas pārstāvjiem.

     Skolēni uzzināja, ka kinologi strādā robežsardzē, zemessardzē, policijā, lidostā un ostā. Darba laiks ir dažāds – var būt no 8 līdz 24 stundām. Instrumenti, ar kuriem strādā kinologs, ir barība, ekipējums sunim, dažādi priekšmeti treniņiem, pēc nepieciešamības – arī medikamenti. Kā visās profesijās, arī šajā ir savi plusi un mīnusi. Pozitīvais ir tas, ka dzīvnieks dāvā prieku, bet grūtības ir tajā, ka, neskatoties uz laikapstākļiem, ir jāstaigā ar suni vai jāmāca dažādas komandas, jārēķinās, ka jābūt pastāvīgi nodrošinātai aprūpei, neskatoties uz to, ka dodies kādos ceļojumos. Kinologam ir jābūt pacietīgam, fiziski labi sagatavotam, jebkurā situācijā jāsaglabā miers un jāmīl suņi. Kinologu profesiju var apgūt Valsts robežsardzes koledžā un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā.

     Savā prezentācijā speciālistes parādīja, kā norit kinologa, kanisterapeita darba ikdiena. Kopā ar Antoninu un Irēnu bija ieradušies arī viņu galvenie „darba instrumenti” un mīluļi – suņi – Labradoras retrīvers (labradors) Emmi un zeltainais retrīvers Arči, kuri demonstrēja dažādas prasmes, kas apgūtas vairāku gadu garumā.  Arī skolēni tika aicināti iesaistīties aktivitātēs.

     Skolēni aktīvi uzdeva jautājumus par kinologa darbu, algu, kā arī gribēja uzzināt, kur var vest apmācīt savus mājas mīluļus – suņus.

   Nodarbības ar kinologu skolēniem pilnveidoja zināšanas par profesiju daudzveidību, sniedza zināšanas par galvenajiem noteikumiem, satiekot suni, kā arī sagādāja prieku.

 

Pedagogs karjeras konsultants

Iveta Repkova

 

     Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 


Skolēni iepazīst kinologa, kanisterapeita profesiju
Skolēni iepazīst kinologa, kanisterapeita profesiju
Skolēni iepazīst kinologa, kanisterapeita profesiju
Skolēni iepazīst kinologa, kanisterapeita profesiju
Skolēni iepazīst kinologa, kanisterapeita profesiju
Skolēni iepazīst kinologa, kanisterapeita profesiju
Skolēni iepazīst kinologa, kanisterapeita profesiju
Skolēni iepazīst kinologa, kanisterapeita profesiju
Skolēni iepazīst kinologa, kanisterapeita profesiju
Skolēni iepazīst kinologa, kanisterapeita profesiju