Ilūkstes Raiņa vidusskolai (Stadiona ielā 1) – 60!

Ilūkstes Raiņa vidusskolai (Stadiona ielā 1) – 60!

***28. martā Ilūkstes Raiņa vidusskola Stadiona ielā 1, Ilūkstē (iepriekš: Ilūkstes 2. vidusskola, Ilūkstes Sadraudzības vidusskola, Ilūkstes novada Neklātienes vidusskola) aicina absolventus, bijušos skolotājus un darbiniekus atkal atgriezties savā skolā un kavēties jaukās atmiņās par skolas laiku. No plkst. 16.00 – reģistrēšanās, plkst. 17.00 – svinīgais pasākums skolas lielajā zālē (4. stāvā), pēc svinīgā pasākuma – groziņu vakars un balle.

***Ieeja – par ziedojumiem.