Radoši un sportiski aktīvi sācies jaunais mācību gads Bebrenē

Radoši un sportiski aktīvi sācies jaunais mācību gads Bebrenē

   19. septembrī Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā notika Dzejas dienu pasākums „Lasīsim dzejiņas!” Katras klases skolēni visus iepriecināja ar dzejoļu lasīšanu par noteiktu tēmu – nedarbiem, skolu, mīlestību, dabu un dzimteni. Pasākumā skanēja mūzika, klātesošos iepriecināja Elvita Studāne, Rinalds Studāns un Ilona Daukste. Pasākuma noslēgumā visiem bija iespēja nofotografēties Dzejas dienu rāmi. 5.–12. klases skolēni iejutās dzejnieku lomā un radoši izpaudās aktivitātē „Mazā bilžu rāmītī man ir…”. Paldies skolotājām Lāsmai Šeršņovai un Ilonai Vasiļjevai par pasākuma organizēšanu!

    Dzejas dienas ir skaistā Latvijas rudens laiks. Skolēni kopā ar saviem audzinātājiem piedalījās akcijā „Nāk rudens izgreznot Bebrenes parku”. Skolas apkārtnes koki tika ietērpti skaistos un krāsainos rudens dekoros.

    21. septembra rīts sākās ar Olimpiskās dienas aktivitātēm, kad visi Skolēnu līdzpārvaldes vadībā vienojās kopīgā vingrošanā, bet pēcpusdienā notika fotoorientēšanās sacensības „Iepazīsti Bebreni!”. Tās jau ir kļuvušas par mūsu skolas tradīciju. Saulaino rudens pēcpusdienu visi pavadīja, meklējot norādītās vietas. Paldies skolotājai Diānai Caunei-Ostrovskai par pasākuma organizēšanu!

   Radoši un sportiski aktīvā Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās skolas saime ir ceļā uz Latvijas simtgadi!

 

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas

direktores vietniece audzināšanas jomā

Aija Valpētere

 


Radoši un sportiski aktīvi sācies jaunais mācību gads Bebrenē
Radoši un sportiski aktīvi sācies jaunais mācību gads Bebrenē
Radoši un sportiski aktīvi sācies jaunais mācību gads Bebrenē
Radoši un sportiski aktīvi sācies jaunais mācību gads Bebrenē
Radoši un sportiski aktīvi sācies jaunais mācību gads Bebrenē
Radoši un sportiski aktīvi sācies jaunais mācību gads Bebrenē
Radoši un sportiski aktīvi sācies jaunais mācību gads Bebrenē
Radoši un sportiski aktīvi sācies jaunais mācību gads Bebrenē