Radošās darbnīcas Dvietes pagasta bibliotēkā

Radošās darbnīcas Dvietes pagasta bibliotēkā

Gaidot Ziemassvētkus, Dvietes pagasta bibliotēkas lietotāji izteica vēlmi iemācīties izgatavot pērļu eglīšu rotājumus. Paldies skolotājai Aijai Žuravskai par mācību stundu. Paldies Natālija Lazdovskai un Mudītei Geriņai par piedalīšanos.

Dvietes bibliotēkas vadītāja

Vencislava Marcinkeviča


Radošās darbnīcas Dvietes pagasta bibliotēkā
Radošās darbnīcas Dvietes pagasta bibliotēkā
Radošās darbnīcas Dvietes pagasta bibliotēkā
Radošās darbnīcas Dvietes pagasta bibliotēkā
Radošās darbnīcas Dvietes pagasta bibliotēkā
Radošās darbnīcas Dvietes pagasta bibliotēkā