Radošās darbnīcas Dvietes pagasta bibliotēkā

Radošās darbnīcas Dvietes pagasta bibliotēkā

Klusajos ziemas vakaros ir uznākusi vēlme iemācīties kaut ko jaunu no rokdarbiem. Mudīte un Natālija ierosināja, ka varētu pamācīties adīt pulsa sildītājus, ko līdz šim neprata. Bibliotēkas vadītāja uzaicināja skolotāju Aiju Žuravsku, kura iemācīja mauču adīšanas tehniku. Stundas adot paskrēja nemanot. Pagaidām tie ir tikai paraudziņi, bet vēlme adīt tālāk jau ir.

Paldies dalībniecēm par piedalīšanos!

Dvietes bibliotēkas vadītāja

Vencislava Marcinkeviča


Radošās darbnīcas Dvietes pagasta bibliotēkā
Radošās darbnīcas Dvietes pagasta bibliotēkā
Radošās darbnīcas Dvietes pagasta bibliotēkā
Radošās darbnīcas Dvietes pagasta bibliotēkā
Radošās darbnīcas Dvietes pagasta bibliotēkā
Radošās darbnīcas Dvietes pagasta bibliotēkā