Pulcēsimies „Lielajai Talkai”!

Pulcēsimies „Lielajai Talkai”!

***27. aprīlī no plkst. 9.00 līdz 15.00 visā Latvijā norisināsies vides sakārtošanas pasākums „Lielā Talka”.

***Šogad akcijas organizatori aicina ne vien vākt atkritumus, bet arī šķirot. Tas tiek darīts, lai veicinātu izpratni par plastmasas piesārņojumu, tās kaitīgo ietekmi uz vidi un izpratni par plastmasu kā videi bīstamu atkritumu, kas rada augsnes piesārņojumu un siltuma akumulāciju augsnē un ūdeņos.

***Vācot atkritumus talkas laikā, iedzīvotāji aicināti tos šķirot, atdalot plastmasu no citiem atkritumiem. Tāpēc talku vietās tiks izsniegti  zilas un baltas krāsas maisi. Zilie maisi paredzēti plastmasai, baltie – citiem atkritumiem.

***Gatavojoties pasākumam, „Lielās Talkas” organizatori aicina iedzīvotājus aktīvi iesaistīties piesārņoto vietu apzināšanā, atzīmējot tās interaktīvajā kartē mājaslapā  www.talkas.lv.

 

 

KĀ TALKOSIM ILŪKSTES NOVADĀ?

 

ILŪKSTĒ

 

***Ilūkstē talkotāji aicināti pulcēties pašvaldības ēkas pagalmā. Šogad plānots labiekārtot teritoriju pie estrādes, kur aizvadītā gada novembrī kopā uzsākām veidot Ilūkstes simtgades parku.

 

 

SUBATĒ

 

***Subatē pulcēšanās notiks pie kultūras nama, lai kopā dotos sakopt „Subates priedīšu” teritoriju.

 

 

BEBRENES PAGASTĀ

 

***Bebrenes pagastā tiks sakoptas Akmeņupes takas. Bebrenieši aicināti pulcēties „Akmeņupes” stāvlaukumā, bet talcinieki no Ilzes ciema puses – ciema centrā.

 

 

DVIETES PAGASTĀ

 

***Dvietes pagastā talkotāji tiek gaidīti pie pagasta pārvaldes. Talkas laikā plānots sakopt Dvietes parka teritoriju un Paula Sukatnieka „Apsītes”.

 

 

EGLAINES PAGASTĀ

 

***Eglaines pagastā lielā talkošana notiks Lašu kalnā. Savukārt biedrība „Stendera novadnieki” talkas laikā aicina pagasta iedzīvotājus kopīgi gatavoties dzīvesprieka modināšanai dabā. Kā tas tiks darīts, stāsta biedrības pārstāve Zanda: „Gatavosim  putnu būrīšus, ko novērtēs gan mājiņu iemītnieki, gan mēs paši.  Domājams, ka katram no būrīšiem dosim mājas nosaukumu un ierādīsim savu  adresi Eglaines ciemā, saskaņojot to ar pagasta pārvaldnieci. Aicinām ģimenes 27. aprīlī plkst. 10.00 nākt kopā un nodoties putnu mājiņu būvniecībai Vecā Stendera muzeja teritorijā. Jāņem līdzi vien zāģītis, naglas un kokmateriāli. Ar labu noskaņojumu un darbošanās prieku katru mazu mājiņu celsim kā skaistu pili! Darbošanās laikā mūs uzmundrinās silta zupa un pīrādziņi, bet dalībnieku vidū tiks izsludināts konkurss par oriģinālāko, kvalitatīvāko un pavasara dzīvespriekam atbilstošāko putnu mājiņu Eglaines pagastā. Nāc, un radīsim dzīvesprieku „Lielajā Talkā”!

 

 

PILSKALNES PAGASTĀ

 

***Sakarā ar tūrisma sezonas straujo tuvošanos „Lielā Talka” Pilskalnes pagastā  notika jau  5. aprīlī. Talkas laikā tika labiekārtota un uzkopta atpūtas mājas „Dubezers” apkārtnes teritorija.

 

 

ŠĒDERES PAGASTĀ

 

***Šēderes pagastā vēl nav noteikta talkošanas vieta, tādēļ, tuvojoties „Lielās Talkas” dienai, pagasta ļaudis ir aicināti interesēties pagasta pārvaldē.

 

 

***Izvēlētajās talkošanas vietās tiekamies 27. aprīlī plkst. 9.00! Noteikti ņemam līdzi savus ģimenes locekļus, draugus, radus, darba kolēģus, kaimiņus un, pats svarīgākais, – darba prieku! Neaizmirstam par laikapstākļiem atbilstošu apģērbu un darba cimdiem!

 

Ilūkstes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Madara Pavlovska