Pulcējamies vides sakopšanas talkās!

Pulcējamies vides sakopšanas talkās!

***27. aprīlī pulcēsimies „Lielajai Talkai”, bet jau tagad ikviens ir aicināts aktīvi iesaistīties apkārtējās vides sakopšanā – līdz 14. aprīlim (ieskaitot) pašvaldība ir izsludinājusi „Tīrības dienas”, kuru laikā, ievērojot ugunsdrošības normas, pilsētās un ciematu centru teritorijās ir atļauts dedzināt dārza atkritumus (sausos zarus, lapas u. tml.).

***Mūsu novadā talkotāji jau ir sarosījušies! 22. martā Ilūkstes novada pašvaldības darbinieki pulcējās  Subatē, lai sakoptu teritoriju Ilūkstes ielas galā. Kopā tika izcirsti vecie krūmi un koki, paverot skatam skaistu priežu jaunaudzi.

***Aicinām sekot informācijai par „Lielo Talku”, bet talkošanas vietas novadā izziņosim jau tuvākajā laikā.

 

Ilūkstes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Madara Pavlovska


Pulcējamies vides sakopšanas talkās!
Pulcējamies vides sakopšanas talkās!
Pulcējamies vides sakopšanas talkās!
Pulcējamies vides sakopšanas talkās!
Pulcējamies vides sakopšanas talkās!
Pulcējamies vides sakopšanas talkās!
Pulcējamies vides sakopšanas talkās!
Pulcējamies vides sakopšanas talkās!
Pulcējamies vides sakopšanas talkās!
Pulcējamies vides sakopšanas talkās!
Pulcējamies vides sakopšanas talkās!
Pulcējamies vides sakopšanas talkās!
Pulcējamies vides sakopšanas talkās!