Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēkā mazos lasītājus aicina „Pūcītes skola”

Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēkā mazos lasītājus aicina „Pūcītes skola”

***Vecāki, ja jūsu bērns ir 3–4 gadu vecumā, aicinām pieteikties lasīšanas veicināšanas nodarbībām „Pūcītes skola”! Jums būs iespēja iepazīties ar bibliotēku, tās piedāvātajiem pakalpojumiem pašiem mazākajiem lasītājiem un, radoši darbojoties, vairot lasītprieku. Nodarbību cikla noslēgumā mazie censoņi saņems pašvaldības sarūpētas dāvaniņas.

***Lasīšanas veicināšanas skoliņa darbosies ceturtdienās no 6. februāra līdz 23. aprīlim. Tālr. papildu informācijai: 29763159, 26462613.