LEADER projektu iesniedzēji aicināti uz pieteikumu sagatavošanas semināriem Daugavpilī un Ilūkstē

LEADER projektu iesniedzēji aicināti uz pieteikumu sagatavošanas semināriem Daugavpilī un Ilūkstē

***Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi” ir izsludinājusi projektu pieteikumu pieņemšanu mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai, kā arī darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai (Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākums „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”).

***Pieteikumu pieņemšana notiks no 5. marta līdz 5. aprīlim, tādēļ projektu īstenotāji un potenciālie projektu iesniedzēji tiek aicināti uz semināriem par pieteikumu sagatavošanu: 18. februārī Sēlijas ielā 25, Daugavpilī (3. stāva zālē) un 20. februārī Brīvības ielā 12, Ilūkstē (Jauniešu kvartālā). Semināros būs iespēja tikties ar Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Valsts atbalsta un LEADER pasākumu daļas vadītāju Daci Saulīti, Daugavpils biznesa inkubatora vadītāju Andreju Zelču un AS „Finanšu institūcija „ALTUM”” Latgales reģionālā centra vadītāju Vitu Pučku.