„Projektu nedēļā” Subates pamatskolas skolēni stiprina zināšanas par Latviju

„Projektu nedēļā” Subates pamatskolas skolēni stiprina zināšanas par  Latviju

    14.-16. februārī  Subates pamatskolā tika organizēta Projektu nedēļa. Projektu nedēļas tēma – „Mana dāvana Latvijas simtgadei”.

    1., 2. klases skolēni nostiprināja zināšanas par valsts galvenajiem simboliem, kontūrkartē izkrāsoja Latvijas novadus, pierakstīja Latvijas lielākās upes un ezerus, no krāsainiem attēliem izgrieza valsts kontūru un uzrakstīja novēlējumu Latvijas dzimšanas dienā. 3. un 4. klases skolēni projektu nedēļu pavadīja, pētot, kādas ir latvju rakstu zīmes, veidoja rotājumus, tās zīmējot uz plēvēm, zīmēja, grieza un līmēja papīra kubus, kuru rotājošais elements bija kāda no rakstu zīmēm. Rādot savas prasmes darbā ar datoru, skolēni izveidoja prezentāciju „Latvijai – 100”, kurā sniedza ieskatu par to, kādas ir viņu domas par Latviju, valsts simtgades svētkus gaidot.

     3. klases skolēni sameklēja un apkopoja informāciju par Latvijas valsts prezidentiem. Atrada iespēju izpētīt Latvijas augus, dzīvniekus, putnus. Apsprieda un nolēma, kādi „Labie darbi” tiks dāvināti valstij tās jubilejā, un iesāka ieceres īstenot.

     3. un 8. klases skolēni Projektu nedēļā iepazinās ar sveču veidiem un izpētīja sveču nozīmīgumu latviešu tautas dzīvē. Iemācījās  sveču liešanas tehniku no sojas vaska, katrs izveidoja sveces ar novēlējumu Latvijas simtgadei, kā arī  izveidoja Latvijas sēņu kolekciju no otrreizējiem materiāliem.

     7. klases skolēni kopā ar savu audzinātāju Projektu nedēļas laikā darināja rotas un veidoja atmiņu albumu par Subates pilsētas pārmaiņām laika gaitā. Skolēniem palīdzēja arī vecāki – radošo darbnīcu latvisko rotu darināšanā vadīja Oskara mamma. Tā tapa elegantas piespraudes meitenēm un latviskas kaklasaites – tauriņi – zēniem. Atmiņu albumā var skatīt mūsu pilsētu vēstures līkločos no 20. gs. sākuma līdz pat neseniem notikumiem. Mūsu projektu darbu izstādē lepojamies arī ar vecmāmiņu adītajiem rakstainajiem cimdiem un zeķēm.

 


„Projektu nedēļā” Subates pamatskolas skolēni stiprina zināšanas par  Latviju
„Projektu nedēļā” Subates pamatskolas skolēni stiprina zināšanas par  Latviju
„Projektu nedēļā” Subates pamatskolas skolēni stiprina zināšanas par  Latviju
„Projektu nedēļā” Subates pamatskolas skolēni stiprina zināšanas par  Latviju