Tiek īstenots projekts „Tīrs ūdens programmas reģioniem”

***Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar Pleskavas pilsētas municipālo uzņēmumu „Gorvodokonal” īsteno Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projektu LV-RU-003 „Tīrs ūdens programmas reģioniem”, akronīms „Pure Water” (tīrs ūdens). ***Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību … Turpināt lasīt Tiek īstenots projekts „Tīrs ūdens programmas reģioniem”