Projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā“

 

Projekta nosaukums:       Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā

 

ESF Nr. Nr.9.2.4.2/16/I/058

 

Projekta iesniedzējs:      Ilūkstes novada pašvaldība

 

Mērķis:

      Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Ilūkstes novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot novada mērogā pasākumus.

      Mērķa grupa: Ilūkstes novada iedzīvotāji, īpaši  bērni, trūcīgās un maznodrošinātās personas, bezdarbnieki, personas ar invaliditāti, iedzīvotāji, kuri vecāki par 54 gadiem un iedzīvotāji, kuri dzīvo lauku teritorijā.

 

Finansējums:       Projekta attiecināmās izmaksas 156064,00 EUR , 85% no attiecināmajām līdzfinansē ESF, 15% – valsts budžeta finansējums
Projekta statuss:       Tiek realizēts  03.07.2017. – 01.06.2023.
Galvenās aktivitātes:

      Projekta ietvaros plānoti dažādi, mērķa grupu interesēm atbilstoši veselību veicinošas un slimību profilakses pasākumi: sirds veselības diena, diskusija par veselīgu uzturu- tikšanās ar uztura speciālistu, pasākumi psihoemocionālā klimata uzlabošanai, atbalsta grupa depresijas profilaksei, diskusija ar onkologu, diskusija par reproduktīvās veselības nozīmi, tikšanās ar speciālistu, kura pamatdarbības joma ietver garīgās veselības stiprināšanu, izglītojošs seminārs jauniešiem par personības veidošanu, tikšanās ar makrobiotikas speciālistu, diskusija ar gastroenterologu, profilakses pasākumu rezultātu  aprakstu un efektivitātes izvērtēšana.

      Veselības veicināšanas pasākumi: peldēšanas nodarbības, nūjošanas festivāls, radošās darbnīcas, sporta spēles personām ar invaliditāti, jauniešu festivāls, sporta spēles senioriem, ģimenes sporta un veselības diena.

       No 2020. gada 1. jūnija ir plānoti jauni veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi: ūdens aerobika topošajām māmiņām, vingrošana ūdenī bērniem līdz 6 gadu vecumam, vingrošana dabā, uzturs- balsts veselīgam dzīvesveidam, sevis izzināšanas pārgājiens psihoemocionālās pašsajūtas uzlabošanai, baseina apmeklējumi iedzīvotajiem no 54 gadu vecuma, trūcīgajām un/ vai maznodrošinātajām personām, bezdarbniekiem un personām ar invaliditāti, praktiskas nodarbības fizioterapeita vadībā cilvēkiem ar invaliditāti, jauniešu festivāli, semināri jauniešiem par rakstura stiprināšanu, personības veidošanu, sporta spēles senioriem.

Pasākumi 2020. gadā

Aktuāli:Skip to content