Projektā „Stendera laika klases izveide” iegādāts aprīkojums 18. gadsimtam atbilstīgam mācību procesam

Projektā „Stendera laika klases izveide” iegādāts aprīkojums 18. gadsimtam atbilstīgam mācību procesam

     Ilūkstes novada pašvaldība Eiropas Reģionālās attīstības fonda Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014.–2020. gadam „Interreg V-A” īsteno projektu „Travel smart – visit Lithuania and Latvia” jeb „Ceļo gudri – apceļo Lietuvu un Latviju” (Nr. LLI-199) kopā ar sešām Latvijas un Lietuvas pašvaldībām (Jēkabpils novada pašvaldību, Viesītes novada pašvaldību, Salas novada pašvaldību, Anīkšču reģionālā parka direkciju, Biržu reģionālā parka direkciju un Krekenavas reģionālā parka direkciju).

     Projekta laikā Eglaines pagastā, Eglaines pamatskolas telpās tiks izveidots jauns tūrisma objekts – „Stendera laika klase”, ko varēs apmeklēt visi skolas vecuma bērni un jebkurš tūrists. Tas būs viens no 10 tūrisma objektiem, kas tiks iekļauti kopīgajā interaktīvajā tūrisma kartē. Projekts tiks īstenots līdz 2019. gada 30. aprīlim.

    Nupat Stendera laika klasei ir iegādāti 18. gadsimtam atbilstīgi galdi un krēsli skolēniem, galds un krēsls skolotājam, skapis, tāfele un rakstāmpiederumi, kā arī Vecā Stendera „Bildu ābices”, ar kuru palīdzību varēs mācīties seno laiku rakstību un druku. Iegādāts arī seno laiku stila skolas apģērbs gan bērniem, gan skolotājiem. Vecā Stendera vizualizācijai izgatavots Stendera krūšutēls.

     Projekts tiks īstenots līdz 2019. gada 30. aprīlim.

 

Saite uz Programmas mājaslapu – www.latlit.eu.

Saite uz oficiālo ES mājaslapu – www.europa.eu.

Ilūkstes novada pašvaldības

Attīstības plānotāja uzņēmējdarbībā

Dace Stalidzāne

 


Projektā „Stendera laika klases izveide” iegādāts aprīkojums 18. gadsimtam atbilstīgam mācību procesam
Projektā „Stendera laika klases izveide” iegādāts aprīkojums 18. gadsimtam atbilstīgam mācību procesam
Projektā „Stendera laika klases izveide” iegādāts aprīkojums 18. gadsimtam atbilstīgam mācību procesam
Projektā „Stendera laika klases izveide” iegādāts aprīkojums 18. gadsimtam atbilstīgam mācību procesam
Projektā „Stendera laika klases izveide” iegādāts aprīkojums 18. gadsimtam atbilstīgam mācību procesam
Projektā „Stendera laika klases izveide” iegādāts aprīkojums 18. gadsimtam atbilstīgam mācību procesam
Projektā „Stendera laika klases izveide” iegādāts aprīkojums 18. gadsimtam atbilstīgam mācību procesam