Dvietes parkā un Bebrenes muižas parkā atjaunots stādījumu fonds

Dvietes parkā un Bebrenes muižas parkā atjaunots stādījumu fonds

***Vairāku Latvijas novadu pašvaldību parkos šā gada rudenī norisinājās labiekārtošanas darbi, pievēršot uzmanību dendroloģisko stādījumu, aleju, koku rindu un parku stāvoklim. Ar moto „Veidosim daudzveidīgu Latviju un tīkamu ainavu!” un Meža attīstības fonda atbalstu Latvijas Pašvaldību savienības projekta „Meža dienas 2019 – pašvaldību darbi parkos” aktivitātes tika īstenotas arī Dvietes parkā un Bebrenes muižas parkā, kas ir vietējās nozīmes kultūrvēsturiskās teritorijas. Abos parkos tika veikta stādījumu fonda atjaunošana.

***Dvietes parka vēsturisko telpu veido Dvietes muižas apbūve, muižas pārvaldnieka ēka un muižas parks, kas tapis 19. gs. vidū. Vērotāja uzmanību piesaista kanāliņiem saistīti dīķi, akmens dārzi un vairākas atpūtas vietas, kas glabā gadsimtu dvesmu no dzimtu aristokrātijas un vienkāršo ļaužu dzīvesprieka un darba tikuma. Šeit atpūtas brīdi steidz baudīt gan viesi, gan vietējie iedzīvotāji. Turpmāk skatu šeit priecēs spirejas, kļavas, lazdas, ceriņi, kletras un atjaunotā koka infrastruktūra. Ceļš caur parku uz Dvietes muižu un Paula Sukatnieka vīnkopības centru pavasaros un rudeņos kļūs daudz krāšņāks.

***Realizējot projektu, Dvietes pagasta pārvalde konsultējās ar pieredzējušiem sava amata meistariem – vietējo dārznieci un mežzini, kuri projektā iesaistītos cilvēkus izglītoja par piemērotu stādu izvēli, pareizu stādīšanu un stādīšanas vietu. Viņi arī pastāstīja un uzskatāmi parādīja, kā kokus un košumkrūmus pareizi kopt. Profesionāls galdnieks deva norādījumus, kā kopt izgatavotos un uzstādītos koka elementus, lai tie ilgāk kalpotu.

***Bebrenes muižas komplekss ar parku ir viens no nedaudzajiem muižu ansambļiem, kurā saglabājušies visi muižu apbūves elementi – kungu māja, palīgēkas, parks ar vārtiem un žogu. Parks veidojies 19. gs. beigās, kurā kā 200 gadu piedzīvotā laika vēstneši kalpo senie dižkoki dažādās skatu perspektīvās. Vecajā parkā ir liela lakstaugu daudzveidība, sastopami dažādi kukaiņi, putni un zīdītāji, arī aizsargājamas sugas. Šī vieta ir bagāta tās ainaviskajā un elementu daudzveidībā, kas ceļ parka dendroloģisko vērtību. Bebrenes muižas parka stādījumus papildina jaunie ceriņu, jāņogu, vilkābeles, jasmīnu, rododendru, kārklu un fizokarpu stādiņi. Kokaugi Bebrenes muižas parkā tika stādīti „Labo darbu nedēļas’’ laikā. Visi tika aicināti paveikt kādu labu darbu gan Bebrenes pagastā, gan Ilūkstes novadā. Pasākumā piedalījās Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas 6. un 8. klases skolēni, ka arī Bebrenes pagasta pārvaldes darbinieki.

***Paldies „Meža dienu” aktīvajiem atbalstītājiem – dalībniekiem! Vēlēsim jaunajiem stādiem stipri iesakņoties mūsu zemē un priecēt katru, kas spēj novērtēt dabas krāšņumu!


Dvietes parkā un Bebrenes muižas parkā atjaunots stādījumu fonds
Dvietes parkā un Bebrenes muižas parkā atjaunots stādījumu fonds
Dvietes parkā un Bebrenes muižas parkā atjaunots stādījumu fonds
Dvietes parkā un Bebrenes muižas parkā atjaunots stādījumu fonds