Projekta ietvaros, Ilūkstes novada skolu 7.-12. klašu skolēni tikās ar dažādu profesiju pārstāvjiem

Projekta ietvaros, Ilūkstes novada skolu 7.-12. klašu skolēni tikās ar dažādu profesiju pārstāvjiem

     28.martā, ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, Ilūkstes novada skolu 7.-12. klašu skolēni tika aicināti uz profesiju pēcpusdienu “Tikšanās ar profesionāli”, kurā skolēniem bija iespēja tikties ar 10 dažādu profesiju pārstāvjiem: fizioterapeitu, ekonomistu, manikīra speciālistu, bārmeni, aktieri-režisoru, kravas automobiļu ar piekabēm vadītāju (tālbraucēju), ugunsdzēsēju-glābēju, pārdevēju-mehāniķi, programmētāju, kokamatnieku.

     Katram skolēnam bija dota iespēja apmeklēt divus izvēlēto profesiju pārstāvjus. Katrs profesionālis skolēnus iepazīstināja ar savu profesiju, pastāstot par galvenajiem darba pienākumiem, darba vidi un darba laiku, darbā pielietojamajiem instrumentiem, profesijas “plusiem” un “mīnusiem”, nepieciešamo izglītību, nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, kur var strādāt, kā atrast darbu konkrētajā profesijā, kā arī iespējamo atalgojumu. Skolēni par šo pasākumu izrādīja lielu interesi, un ar aizrautību klausījās katru profesijas pārstāvi un uzdeva interesējošos jautājumus.

     Pēc aptaujas rezultātiem, skolēniem šis pasākums deva daudz jaunas un svarīgas informācijas, uzzināja interesantus faktus par konkrētajām profesijām, par izglītības iestādēm, daudzi ieguva jaunu informāciju, par ko nebija aizdomājušies. Citiem deva pārliecību, ka iedomātā sapņu profesija ir viņa nākotnes ceļš, citam apstiprinājās, ka iedomātā profesija nav piemērota.

      Daudziem patika, ka profesionāļi  atklāti dalījās savā darba pieredzē, ka iepazīstināja ar piedzīvoto savā darba ikdienā, gan pozitīviem mirkļiem, gan neveiksmēm.

      Profesiju pārstāvji mūsu novada jauniešiem novēl: lai prātīgi izvēlas savu nākamo profesiju, jo tas nav tikai darbs, bet visa turpmākā dzīve, lai izvēlētā profesija nav tikai darbs, bet ir arī hobijs! Ar prieku virzīties pa savu dzīves ceļu, bet ja arī sanāk kļūdīties, tad nav jāpārdzīvo, jo nekad nav par vēlu dzīvē visu izmainīt un piepildīt kvēlākos sapņus un ieceres. Galvenais būt gatavam iemācīties kaut ko jaunu un darīt. Lai izdodas atrast savu īsto ceļu dzīvē!

Ilūkstes novada pašvaldības

pedagogs karjeras konsultants

Iveta Repkova


Projekta ietvaros, Ilūkstes novada skolu 7.-12. klašu skolēni tikās ar dažādu profesiju pārstāvjiem
Projekta ietvaros, Ilūkstes novada skolu 7.-12. klašu skolēni tikās ar dažādu profesiju pārstāvjiem
Projekta ietvaros, Ilūkstes novada skolu 7.-12. klašu skolēni tikās ar dažādu profesiju pārstāvjiem
Projekta ietvaros, Ilūkstes novada skolu 7.-12. klašu skolēni tikās ar dažādu profesiju pārstāvjiem
Projekta ietvaros, Ilūkstes novada skolu 7.-12. klašu skolēni tikās ar dažādu profesiju pārstāvjiem
Projekta ietvaros, Ilūkstes novada skolu 7.-12. klašu skolēni tikās ar dažādu profesiju pārstāvjiem
Projekta ietvaros, Ilūkstes novada skolu 7.-12. klašu skolēni tikās ar dažādu profesiju pārstāvjiem
Projekta ietvaros, Ilūkstes novada skolu 7.-12. klašu skolēni tikās ar dažādu profesiju pārstāvjiem
Projekta ietvaros, Ilūkstes novada skolu 7.-12. klašu skolēni tikās ar dažādu profesiju pārstāvjiem
Projekta ietvaros, Ilūkstes novada skolu 7.-12. klašu skolēni tikās ar dažādu profesiju pārstāvjiem
Projekta ietvaros, Ilūkstes novada skolu 7.-12. klašu skolēni tikās ar dažādu profesiju pārstāvjiem
Projekta ietvaros, Ilūkstes novada skolu 7.-12. klašu skolēni tikās ar dažādu profesiju pārstāvjiem
Projekta ietvaros, Ilūkstes novada skolu 7.-12. klašu skolēni tikās ar dažādu profesiju pārstāvjiem