Projekta dienu norises Ilūkstes Raiņa vidusskolā

Projekta dienu norises Ilūkstes Raiņa vidusskolā

oooNo 13. līdz 15. februārim Ilūkstes Raiņa vidusskolā (Stadiona ielā 1, Ilūkstē) notika Projektu dienas, kas bija veltītas karjeras iespēju un populārāko profesiju izpētei. Katra klase izvēlējās pētīt sev interesējošās profesijas, gan izmantojot teorētisku materiālu caurskatīšanu, gan tiekoties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, gan dodoties mācību ekskursijās.

ooo1.a klases skolēni ciemojās Ilūkstes pastā un iepazinās ar tā veicamajiem ikdienas darbiem, kā arī pastnieka profesijas īpatnībām. Katrs uzzināja vairāk par savu nākotnes profesiju. 1.b klases skolēni skatījās ZINOO centra veidotās īsfilmas „Zili brīnumi” par savdabīgām profesijām. Izvērtēja tās, spēlēja saskarsmes spēles, veidoja ģimenes profesiju koku un stāstīja par savu nākotnes profesiju. 2.a klases skolēni pētīja vecāku profesijas un veidoja plakātu „Ko stāsta māmiņas rokas”. 2.c klases skolēni tikās ar novada karjeras konsultanti un modelēja savu nākotnes profesiju. 3.a klase veidoja profesiju alfabētu, apzināja populārākās profesijas, tikās ar karavīru Dāvi Surgovtu un izzināja savas intereses profesiju jomā. 3.c klase uzzināja vairāk par savu vecāku profesijām, ar testu palīdzību noteica savu psihotipu un personīgo atbilstību nākotnes profesijai.

ooo5.c–7.c klases skolēni pētīja uzņēmējdarbības un algotā darba specifiku, tiekoties ar skolas medmāsu un viņas palīgiem – septiņiem Medicīnas pulciņa dalībniekiem, lai piedalītos 4 staciju izspēlē par pirmās palīdzības sniegšanu dažādās situācijās. Skolēni iepazina arī policista darba specifiku, ciemojoties Ilūkstes pilsētas policijas iecirknī. Skatījās un izvērtēja 8 īsfilmas „Profesiju pasaulē”, kā arī diskutēja par savu nākotnes profesiju un apkopoja veikto. Savukārt 8.c un 9.c klase iepazinās ar informāciju par savu iecerēto profesiju, devās uz Gulbeni, lai iesaistītos interaktīvās profesiju izspēles nodarbēs Gulbenes dzelzceļa stacijā. Toties 11.c un 12.c  klase pētīja informāciju par dažādām karjeras jomām, noteica savu atbilstību turpmākajai profesijai, veicot psiholoģiskos testus.

oooProjektu dienu kopīgo veikumu var apskatīt divās darba mapēs skolotāju istabā.

oooPaldies klašu audzinātājiem par ieinteresētību, daudzveidīgajām sadarbības formām un atbildību, radot savu audzināmo klašu skolēnos nopietnu attieksmi pret turpmākās karjeras plānošanu.

 

Ilūkstes Raiņa vidusskolas skolotāja

Zinaīda Ķedere


Projekta dienu norises Ilūkstes Raiņa vidusskolā
Projekta dienu norises Ilūkstes Raiņa vidusskolā
Projekta dienu norises Ilūkstes Raiņa vidusskolā